De Voetbaltrainer 249

Pagina 56 van: De Voetbaltrainer 249

www.devoetbal trainer.nl56 Veel tegenstanders zetten met twee spelers voorop druk. Met twee cen- trale verdedigers is er dan centraal achterin bij de opbouwende partij geen overtal. Door een middenvelder naar de laatste lijn te ha...

www.devoetbal trainer.nl56

Veel tegenstanders zetten met twee

spelers voorop druk. Met twee cen-

trale verdedigers is er dan centraal

achterin bij de opbouwende partij

geen overtal. Door een middenvelder

naar de laatste lijn te halen, wordt

dit overtal (3:2) gecreëerd. Dit kan hij

doen door tussen beide centrale ver-

dedigers te komen of door ernaast uit

te zakken.

Hoe groter de ruimte waarin de twee

centrale verdedigers plus de uitgezak-

te middenvelder spelen, hoe makkelij-

ker het wordt om de 3:2-situatie uit te

spelen en van daaruit in te dribbelen.

Dat betekent dat de rest van het team

kan assisteren door weg te bewegen of

weg te blijven. De backs gaan bijvoor-

beeld hoog aan de zijlijn spelen om

deze ruimte te creëren. Omdat er drie

spelers achterin opbouwen, zijn de

backs minder nodig voor het bewaken

van de restverdediging.

Hetzelfde principe – 3:2 achterin creë-

ren door een speler bij het centrum te

halen – kan ook gedaan worden door

een back. Dat betekent bijvoorbeeld

dat de andere back hoog aan de zijlijn

speelt. De andere zijlijn wordt dan

bezet door een buitenspeler. Op deze

manier kom je eveneens uit in een be-

zetting met drie opbouwers.

S P E L P A T R O N E N

Trainingsvorm 1: vanuit het overtal indribbelen en opnieuw 3:2 uitspelen

Organisatie en inhoud

Doel
• het creëren en uitspelen van 3:2-situaties

met een uitzakkende middenvelder

Organisatie
• een veld ter grootte van 2 strafschopge-

bieden

• 9 veldspelers, 2 keepers en 2 grote doelen

• 6 pylonen, 5 hesjes en voldoende ballen

Inhoud
• de rode en blauwe spelers blijven in eerste

instantie op hun eigen helft

• de witte speler mag zich laten zakken om

er 3:2 van te maken

• na een doelpunt of een uitbal wordt er altijd gestart bij een keeper

• 1 van de 3 opbouwende spelers mag indribbelen over de middenlijn

• vervolgens probeert het aanvallende team te scoren vanuit 3:2 + K

Coaching
• ‘Zak als neutrale speler uit tussen of naast beide centrale verdedigers.’

• ‘Vergroot de onderlinge afstanden en kies het juiste moment om in te dribbelen.’

• ‘Houd tempo in de 3:2-situatie richting de keeper en speel toe naar grote kansen.’

• ‘Dwing de tegenstander als duo dat drukzet naar de zijkant en sluit ze daar in.’

• ‘Sta als verdedigend duo gestaffeld en kantel steeds mee naar de kant van de bal.’

Methodiek en variatie
• de bal mag maximaal 1 keer terug op de kee-

per

• er mag ook een speler van rood of blauw uit-

zakken in de laatste lijn

• er mag ook richting het aanvalsvak worden

gepasst in plaats van gedribbeld

• het opbouwende drietal moet binnen 15 se-

conden de middenlijn oversteken

• andere aantallen, zoals 6:6 + 2K + 1 in twee

vakken of 7:7 + 2K + 1 in drie vakken

Patroon 1: met uitzakkende middenvelder 3:2 maken en indribbelen

3

54-55-56-57-58-59_spelpatronen1.indd 56 22-04-20 09:20