De Voetbaltrainer 249

Pagina 61 van: De Voetbaltrainer 249

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 9 2 0 2 0 61 De spelers van Groene Ster ontvangen 1 keer per week een overzicht van de Strava-trainingsdata van alle spelers Voorbeeld: week 1 van dinsdag 17 t/m zondag 22 maart (in werkelijkheid s...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 9 2 0 2 0 61

De spelers van Groene Ster ontvangen 1 keer per week een overzicht van de
Strava-trainingsdata van alle spelers

Voorbeeld: week 1 van dinsdag 17 t/m zondag 22 maart (in werkelijkheid staan in zo’n overzicht alle selectie-

spelers. In verband met privacy zijn de namen van de twee spelers in dit voorbeeld fictief.

Individueel programma Groene Ster-selectie tijdens coronacrisis

SCHEMA week 1 en 2

Dossier Groene Ster (4)

kleedkamer. Die aanpak hebben we

in overleg met de voorzitter in eerste

instantie overgenomen. Ook hebben

we nog eens benadrukt dat spelers

die zich niet fit voelden niet mochten

komen. Dat gold ook voor spelers van

wie thuis andere gezinsleden moge-

lijk besmet of extra kwetsbaar waren.

Ook een van onze assistent-trainers

behoorde tot de risicogroep en die is

meteen gevraagd thuis te blijven. Een

paar dagen later kwamen aanvul-

lende, veel strengere maatregelen van

het kabinet. Het was meteen duidelijk:

ook het eerste elftal moest per direct

met de groepstrainingen stoppen, in

welke vorm dan ook.’

Strava-app controleert en
stimuleert
‘Op dat moment was er nog een kans

dat de competitie na een aantal we-

ken hervat zou worden. Een nieuw

rondje langs collega-trainers leerde

dat zij bijna allemaal kozen voor

een individueel loop- en krachtpro-

gramma waarmee de spelers in hun

eigen omgeving de conditie op peil

konden houden. Veel meer hield me

de vraag bezig: hoe kan ik als trainer

zonder politieagent te spelen contro-

leren of mijn spelers zich houden aan

het weekschema van drie individuele

trainingen? Al snel kwam ik uit bij de

Strava-app. Daarmee kun je precies

volgen wie, waar, wanneer en op welk

parcours traint. Speler Dave Velraeds

leerde me hoe ik binnen die app een

eigen Groene Ster ‘club’ kon aanma-

ken. Daardoor konden niet alleen de

trainers maar ook de spelers onderling

precies zien wie zich aan de afspraken

van het weekschema hield. Voetbal-

lers hebben een speciale humor om

elkaar scherp te houden. ‘Heb je van-

daag de post rondgebracht?’ stond er

in de app bij notities toen iemand een

slechte tijd noteerde. Of: ‘Van wie heb

je die scooter geleend?’ bij een snelle

tijd. Ik heb me ook lid van die groep

gemaakt en loop dus mee. (https://

strava.app.link/ftK2I71AT4) Na de

eerste week heeft elke speler nog een

uitdraai van een Excel-bestand gekre-

gen met het totale overzicht van de

geleverde prestaties. Deze app zal ik

ook na de coronacrisis zeker regelma-

tig inzetten, want ik hoor bijna louter

positieve reacties uit de spelersgroep.

De seizoensdoelstelling is gehaald:

ook volgend seizoen speelt Groene

Ster in de Derde Divisie. De manier

waarop dat doel uiteindelijk bereikt

is, is onbevredigend. ‘We doen alsof

dit seizoen niet is gespeeld’, stelt de

KNVB. Maar binnen Groene Ster was

2019/2020 zo’n seizoen van uitersten

dat het nooit door iemand die erbij

was, ooit vergeten zal worden.

Week 1 Training 1 duurloop Training 2 interval 4×4 m Training 3 intervalloop

Naam* afstand tempo tijd afstand tempo tijd afstand tempo tijd

bedoeling 6,0 km 5:00 30 min 3,8 km 4:20 16 min 4,7 km 4:30 20 min

John 5,97 4:46 28:29 3,97 4:03 16:07 4,70 4:19 20:17

Ivo 6,27 4:28 27:59 4,06 3:56 16:00 4,90 4:05 20:03

Training 1

dinsdag

– 30 minuten duurloop met een tempo van 5:00/km (= 12 km/u)

Training 2

vrijdag

– 4×4 minuten interval looptempo tussen 4:10 – 4:30/km (= 14,4 – 13,3 km/u)

– herhalingspauze 2 minuten

Training 3

zondag

– 20 minuten intensieve interval looptempo tussen 4:30 – 4:45/km (= 13,3 – 12,6

km/u)

Training 4

dinsdag

– 5×70 meter (op 50% snelheid) met 70 seconden rust tussen de herhalingen

– 5×1000 meter looptijd tussen 4:20 – 4:30 (= 13,8 – 13,3 km/u) met 2 minuten rust

tussen de herhalingen

training 5

vrijdag

– 6×60 meter (op 60% snelheid) met 60 seconden rust tussen de herhalingen

– 6×800 meter looptijd 4:00 (= 14,4 km/u) met 1,5 minuut rust tussen de herhalin-

gen

training 6

zondag

– 6×50 meter (op 70% snelheid) met 50 seconden rust tussen de herhalingen

– 8x600meter looptijd 3:50 (= 15 km/u) met 2 minuten rust tussen de herhalingen

Let op:
Zorg bij elke training voor een goede warming-up: 10 minuten inlopen en eventueel dynamisch

stretchen. Eindig elke training met een cooling down: 10 minuten rustig uitlopen, eventueel

statisch stretchen. Loop bij voorkeur niet op een harde ondergrond. Loop in het aangegeven

tempo. Dat betekent dat je niet te langzaam maar ook niet te hard moet lopen!

Verwerk in elke training enkele bekende core stabilty oefeningen. Ter inspiratie: https://bit.

ly/2JEbCpM

60-61_groenester4.indd 61 22-04-20 09:20