De Voetbaltrainer 249

Pagina 63 van: De Voetbaltrainer 249

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 9 2 0 2 0 63 nen presteren. Ik ben daar niet alleen verantwoordelijk voor, maar omdat ik veel samenwerk met de specialisten binnen de club, heb ik daar wel een groot aandeel in. Met Steven Ed...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 9 2 0 2 0 63

nen presteren. Ik ben daar niet alleen

verantwoordelijk voor, maar omdat ik

veel samenwerk met de specialisten

binnen de club, heb ik daar wel een

groot aandeel in.

Met Steven Edelenbos heeft Heeren-

veen bijvoorbeeld een fulltime kracht-

trainer in dienst. Steven begeleidt ook

de voetballers die in de jeugdoplei-

ding zitten. Hij weet dus precies wat

een jeugdspeler heeft gedaan, op het

moment dat hij doorstroomt naar

een volgende lichting of het eerste

elftal. Steven is leidend tijdens de

krachttrainingen, waarbij ik wel vaak

aanwezig ben. Meestal heeft Steven

dan het overzicht over de hele groep,

terwijl ik individueel met de spelers

werk. Bij sc Heerenveen hebben we

wekelijks drie krachtmomenten. Een

sessie waarin de benen centraal staan,

gecombineerd met een goede kracht-

prikkel. Een dag waarop we het bo-

venlichaam trainen met assisterende

oefeningen én een training waarin

we voornamelijk met explosiviteit

bezig zijn. De krachtmomenten duren

meestal zo’n drie kwartier.

Behalve met de technische staf, fysio’s

en krachttrainer heb ik contact met

onze voedingsdeskundige. Mijn inhou-

delijke rol op het gebied van voeding

is weliswaar klein, maar ik bewaak

het algemene plaatje: zijn er voetbal-

lers aan wie we extra aandacht moe-

ten geven, of komen spelers zelf met

suggesties? Stel dat iemand opeens

een allergie heeft, te zwaar is of juist

onder zijn normale gewicht zit. Voor

deze jongens moet dan een plan wor-

den gemaakt, dat logischerwijs ook

van invloed is op de trainingsarbeid.

Ten slotte draagt ook de mentale

component bij aan de fysieke gesteld-

heid van de spelers. Dit wordt in het

voetbal nog weleens onderschat. Ik

ben geen psycholoog, besteed dan

ook relatief weinig tijd aan de men-

tale begeleiding van de voetballers.

Wat we wél doen bij Heerenveen: alle

trainers hebben een groep spelers, bij

wie ze meer betrokken zijn. Stel dat

een voetballer aanpassingsproblemen

heeft, dan wordt dat geconstateerd –

en gaan we met hem in gesprek. Het

belangrijkste is dus dat je als techni-

sche staf benaderbaar bent en open

communiceert. Zodat je een werkkli-

maat creëert waarin spelers zelf ook

dingen aangeven.’

Planning/periodisering
‘Het trainingsprogramma is elke week

in grote lijnen bekend. We weten hoe

vaak en op welke tijdstippen we trai-

nen. Ook de inhoud van de sessies

staat globaal vast. Het eerste deel van

een trainingsweek staat in het teken

van herstellen van de vorige wedstrijd

én het krijgen van een conditionele

prikkel. Na de midweekse rustdag

werken we toe naar de volgende wed-

strijd, inclusief een tactische training.

Dit schema volgen we wekelijks, maar

binnen die kaders variëren we conti-

nu. De exacte inhoud van een training

wordt pas kort voor of zelfs op de dag

zelf bepaald. Je houdt namelijk altijd

rekening met de belasting die spelers

hebben gehad en hoe zij hierop rea-

geren. Stel: jij hebt zes weken geleden

F
o

to
’s

:
P

ro
S

h
o

ts

62-63-64-65_feringa2.indd 63 22-04-20 09:21