De Voetbaltrainer 249

Pagina 65 van: De Voetbaltrainer 249

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 9 2 0 2 0 65 dat voor objectieve data zorgt. Hier- mee meten we in brede zin de fysieke gesteldheid van de spelers. Zoals sprint-, loop- en sprongtesten. Deze meetmomenten vinden een paar keer ...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 9 2 0 2 0 65

dat voor objectieve data zorgt. Hier-

mee meten we in brede zin de fysieke

gesteldheid van de spelers. Zoals

sprint-, loop- en sprongtesten. Deze

meetmomenten vinden een paar keer

per seizoen plaats: aan het begin en

einde van de voorbereiding, twee keer

voor de winterstop en twee keer in de

tweede seizoenshelft. Ik vind vooral

de voorbereiding interessant. Dan zie

je heel duidelijk op welk fysiek niveau

voetballers binnenkomen én op welk

niveau we ze voor de eerste competi-

tiewedstrijd hebben gebracht.

Daarnaast krijg ik van de jongens

subjectieve data. Elke ochtend vul-

len ze via een app op hun telefoon

op een schaal van 1 tot 10 een korte

vragenlijst in. Hoe zijn ze hersteld

van de vorige training? Hoe hebben

ze geslapen? Hoe is hun humeur? Zijn

er andere zaken die er momenteel

spelen? Ook deze gegevens nemen wij

mee in ons stafoverleg. Stel dat een

speler invult dat hij drie nachten op

rij slecht heeft geslapen en dat er iets

vervelends speelt in zijn privésfeer,

dan kan deze informatie natuurlijk

de aanleiding zijn om een gesprek

met zo’n jongen te voeren. Want daar

gaat het natuurlijk om: dat je iets

constateert en vervolgens handelt. We

werken immers met mensen, niet met

machines. Dus moet het gevoel dat je

bij elkaar hebt, goed zijn. Kom ik terug

op het begin: data kunnen je daarbij

ondersteunen, maar moeten niet lei-

dend zijn.’

Innovatie
‘Ten slotte behoort ook innovatie tot

mijn takenpakket. Dat is nogal een

containerbegrip en omvat onder meer

gesprekken met partners van video-

systemen. Zoals een app, waarop

jongens meteen na een wedstrijd hun

eigen beelden al kunnen terugkijken.

Daarnaast zijn we bij Heerenveen met

Soccerlab begonnen. Kortgezegd komt

het erop neer dat alles van een speler

op fysiek en medisch gebied in één

dossier wordt geregistreerd. Stel dat

we een jeugdvoetballer in Heerenveen

onder 15 hebben, die over vijf jaar het

eerste elftal haalt. Dan kunnen we

meteen zien hoe zijn ontwikkeling op

verschillende gebieden de afgelopen

vijf jaar is verlopen.

Bovendien zijn we dit seizoen, in

samenwerking met Sleeptrade, be-

gonnen met een slaaponderzoek (zie

kader). Doel is om te kijken waar we

de jongens kunnen ondersteunen

in de manier waarop ze slapen. Het

grootste deel van het herstel vindt na-

melijk plaats als je slaapt. Voetballers

doen voordat ze gaan slapen een klein

sensortje op hun borst. Zo monitoren

we over vier dagen hun slaapgedrag.

Concreet ging het om de nacht na een

wedstrijd, na een normale training,

een rustdag en de nacht vóór de wed-

strijd. Maar we kijken ook naar zaken

als: liggen ze vooral op hun rug of

buik? Want in dat laatste geval moet

je niet een te zacht matras hebben,

anders kun je last van je rug krijgen.

De slaapfysio’s van Sleeptrade lezen al

deze gegevens uit, sturen het naar ons

en wij communiceren het vervolgens

met de speler.’

Tips
1. Denk goed na over een lange- en kortetermijnplan, dat aansluit bij de spelprincipes en het

team en houd hier vervolgens aan vast.

2. Het gaat er niet om wie het meeste traint, maar dat je genoeg traint om optimaal te kunnen

presteren en pieken.

3. Probeer niet met alle hypes en nieuwe technologieën mee te gaan. Kies één of twee onder-

werpen waar jij je op wilt richten pak deze zo goed mogelijk aan.

Sam Feringa (26) studeerde Sport & Bewegen en Fysiotherapie in Groningen.

Hij verzorgde kracht-, coördinatie-, loop- en conditietrainingen voor judoka’s,

zwemmers en tennissers, die hij met individuele trajecten begeleidde. Fe-

ringa werkte later als parttime krachttrainer bij het CTO (Centrum voor Top-

sport en Onderwijs) in Heerenveen en was gelijktijdig fysiotherapeut bij sc

Heerenveen. Sinds januari 2019 werkt hij fulltime als Performance Manager

bij de Friese eredivisieclub. Feringa houdt zich bij Heerenveen voornamelijk

bezig met de fysieke belastbaarheid, planningen en periodisering, data en in-

novatie.

Slaaponderzoek
SC Heerenveen is een verbintenis aangegaan met

slaapinnovator Sleeptrade. Het slaapgedrag van de

selectiespelers wordt met behulp van een sensor

onderzocht en inzichtelijk gemaakt. Vervolgens

krijgen ze persoonlijk advies van een slaapfysio-

therapeut om hun slaapgedrag en slaapsituatie te

verbeteren. Heerenveen verwacht met behulp van

Sleeptrade’s slaapfysiotherapeut Hidde Hulshof de

slaapomgeving, slaaphygiëne en slaapkwaliteit te

optimaliseren. Hierdoor worden lichamelijke klach-

ten van spelers verminderd en hun sportprestaties

verbeterd.

Sam Feringa: ‘Wij zijn continu bezig om de indi-
viduele prestaties van spelers te verbeteren. Door

deze samenwerking brengen we niet alleen over-

dag, maar nu ook ‘s nachts de belangrijkste KPI’s

(kritieke prestatie-indicatoren) van voetballers in

kaart. Een goede nachtrust wordt een belangrijk

element dat we kunnen beïnvloeden. De slaapfy-

siotherapeut van Sleeptrade wees ons erop dat een

goede nachtrust de aanmaak van een natuurlijk

groeihormoon bevordert. Dat groeihormoon stimu-

leert het fysieke herstel van sporters. Goed slapen

kan de prestaties aanmerkelijk verbeteren. An-

dersom kan een slechte nachtrust, een onregelma-

tig ritme of een bed dat niet goed is voor het fysiek

van een speler, de prestaties behoorlijk achteruit

laten gaan.’

SlaapID
Het slaapgedrag van de spelers wordt in kaart ge-

bracht met behulp van SlaapID. Een bepaalde pe-

riode slapen spelers met een SlaapID-sensor op de

borst. Deze registreert nauwkeurig het slaapgedrag,

de slaaphouding, het slaapklimaat en het slaaprit-

me van een speler. Maarten Stoffels, directeur van

Sleeptrade: ‘We zien dan in welke houding, welk

ritme, hoe (on)rustig en warm een speler slaapt.

We zien ook of het slaapgedrag heel anders is voor

wedstrijden, direct na wedstrijden of tijdens trai-

ningsdagen. Verder maken we van iedere speler

een SlaapSelfie, deze laat zien of de huidige slaap-

situatie past bij het slaapgedrag en het lichaam

van de speler. Met de resultaten van onder andere

deze onderzoeken, kunnen we aanpassingen doen

in de slaapsituatie en slaaphygiëne van de speler,

om zodoende de nachtrust te verbeteren.’

62-63-64-65_feringa2.indd 65 22-04-20 09:21