De Voetbaltrainer 249 – pag. 7

| |

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 9 2 0 2 0 7

Langere en andere voorbereiding bij amateurs?

voor je herstelvermogen. Daarom zijn

individuele trainingsprogramma’s met

voornamelijk duurlopen voor voetbal-

lers ook in deze lange, onzekere co-

ronatijd niet aan te raden. Variatie is

belangrijk om alle spiergroepen toch

voldoende voetbalspecifiek te belas-

ten. Dat betekent zowel duur- als in-

tervallopen, sprint- en krachtvormen,

wenden en keren, etc. Wat trainers

weleens vergeten, is dat je geen ge-

wichten nodig hebt om krachtvormen

te verzwaren en accenten te leggen.

Dat kan ook al met je eigen lichaams-

gewicht en met bijvoorbeeld variatie

in tempoverschillen.’

Tips voor de herstart
Peter Eppinga stelt dat, als we straks

weer samen op het veld mogen staan,

de trainingsbelasting en -opbouw

anders zullen moeten zijn dan we

in de voorbereidingsperiode gewend

zijn. JOHAN Sports is een sporttech-

bedrijf dat wereldwijd met een GPS-

trackingsysteem de fitheid en dus

belastbaarheid van voetballers moni-

tort en vertaalt in trainingsadviezen.

In ons land werken naast profclubs

ook verenigingen uit de top van het

amateurvoetbal met dat spelersvolg-

systeem. Op www.johansports.nl vind

je een sportwetenschappelijk blog met

o.a. een artikel over ‘Hoe hervat je de

groepstraining na de coronacrisis?’

Daarin staan ook onderstaande trai-

ningsschema’s toegelicht als er straks

alsnog slechts een voorbereiding van

drie weken mogelijk is:

© JOHAN Sports

© JOHAN Sports

Individueel trainings-
programma
Op de site www.devoetbaltrainer.

nl staat in het artikel ‘Oplossin-

gen in coronacrisis: monitoren

en motiveren’ een voorbeeld van

een gevarieerd weekschema dat

MCZ heeft samengesteld voor de

spelers van hoofdklasser Be Quick

1887. De spelers ontvangen elke

week een nieuw schema met an-

dere vormen.

Oefening Intensiteit Duur oefening Duur rust Herhalingen Aantal spelers Afmetingen

High Intensity Interval

Training

16-18 km/h 2 min 1 min op 10

km/h

4

Pass- en trapvorm Gemiddeld

(<20 km/h)

5 min 2 min 3-4 20-30 m tus-

sen pylonen

Partijvorm Gemiddeld 8 min 3 min 2-3 7:7/9:9 40×30 m tot

50×40 m

Oefening Intensiteit Duur oefening Duur rust Herhalingen Aantal spelers Afmetingen

High Intensity Interval

Training

18 km/h 1,5 min 1 min op 10-11

km/h

3

Pass- en trapvorm Gematigd

hoog (rond 20

km/h)

5 min 2 min 2-3 20-25 m tus-

sen pylonen

Partijvorm Gematigd

hoog

6 min 2 min 2-3 6:6/7:7 40×30 m tot

50×40 m

© JOHAN Sports

Oefening Intensiteit Duur oefening Duur rust Herhalingen Aantal spelers Afmetingen

Sprint oefening 70-80% van

max snelheid

1 sprint 60 s 6-8

Pass- en trapvorm Maximale in-

tensiteit

1 parcours 1 min 2-3 10-15 m tussen

pylonen

Partijvorm Maximale in-

tensiteit

3-4 min 3-4 min 2-3 3:3/4:4 30×15 m tot

40×25 m

Tabel 1: mogelijke oefeningen in de eerste week van de voorbereiding

Tabel 2: mogelijke oefeningen in de tweede week van de voorbereiding

Tabel 3: mogelijke oefeningen in de derde week van de voorbereiding

06-07_corona1.indd 7 22-04-20 09:03