De Voetbaltrainer 250

Pagina 10 van: De Voetbaltrainer 250

www.devoetbal trainer.nl10 kan komen. Elk kind had bij ons thuis zijn eigen taak in het huishouden. Van mijn spelers eiste ik ook taakgericht- heid. Ik was in mijn jeugd haantje de voorste, aanvoerder en een redelijke voetballer. ...

www.devoetbal trainer.nl10

kan komen. Elk kind had bij ons thuis

zijn eigen taak in het huishouden. Van

mijn spelers eiste ik ook taakgericht-

heid. Ik was in mijn jeugd haantje de

voorste, aanvoerder en een redelijke

voetballer. Dus ik won veel partijtjes

op straat en werd met jeugdelftallen

regelmatig kampioen. Haalde goede

cijfers op de lagere school en de HBS.

De enige weerstand en verdriet in mijn

vroege jeugd was het overlijden van

mijn vader toen ik elf was.’

ALO
‘Van grote invloed op mijn ontwik-

keling als trainer-coach is daarna

de periode op de Academie voor

Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Am-

sterdam geweest. Daar begon ik als

zestienjarige (!) aan. Toen pas kreeg

ik met echte weerstand te maken. Op

de hogeschool moest ik meteen op-

boksen tegen volwassen klasgenoten

van twintig, die pas op die leeftijd aan

de opleiding begonnen. Die lieten zich

de wet niet voorschrijven door een

piepeltje van zestien. Ik moest vech-

ten voor mijn plek. Op die leeftijd zag

ik voor het eerst een naakte vrouw.

Kortom, een aaneenschakeling van

eyeopeners.

Die ervaringen, gecombineerd met

mijn opvoeding en het brede karakter

van de ALO-opleiding, hebben ervoor

‘Elk kind had bij ons thuis zijn eigen taak
in het huishouden. Van mijn spelers eiste

ik ook taakgerichtheid’

P R O F V O E T B A L

06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17_louisvangaal.indd 10 09-06-20 10:09