De Voetbaltrainer 250 – pag. 16

| |

P R O F V O E T B A L

www.devoetbal trainer.nl16

staf tot en met de was- en materiaal-

man. Inclusief de vrouwen. Ook dat is

een invulling van het belangrijke prin-

cipe ‘we doen het met z’n allen’.

Soms lukt het niet
De speciale aanpak van Van Persie, Rob-

ben en El Hamdaoui en de ruimte die ze

kregen om uit te blinken zijn de succesver-

halen. Het zal toch ook vaker niet gelukt

zijn een speler naar het gewenste niveau

te leiden?

‘Zeker. Een voorbeeld uit mijn tweede

periode in datzelfde Barcelona is

bijvoorbeeld de Argentijnse mid-

denvelder Riquelme. Hij had al veel

prijzen met Boca Juniors gewonnen,

waaronder de Wereldbeker voor club-

teams, toen hij in 2002 uit de vele

aanbiedingen van topclubs voor FC

Barcelona koos. Hij was meteen een

van de duurste spelers. Maar ik had

geen invloed op die transfer. Hij was

al gekocht. Jammer, want ik was niet

zo gecharmeerd van de voetbalkwa-

je ruimte bij de opponent. Vervolgens

verover je de bal door pressie op je

eigen helft uit te oefenen en benut je

de gecreëerde ruimte met snelle acties

in de diepte.

Voor het WK van 2014 was ik ervan

overtuigd dat blijven spelen in de for-

matie 1:4:3:3 onvoldoende recht zou

doen aan de specifieke kwaliteiten

van die Oranje-selectie. Als eerste heb

ik Van Persie op de hoogte gesteld van

het plan om over te stappen op 1:5:3:2.

Ik heb hem getriggerd met de belofte

dat hij in dat nieuwe systeem alleen

naar voren hoefde te verdedigen, zo-

dat hij zich kon concentreren op zijn

creativiteit en aanvallende acties. Op

dezelfde manier heb ik daarna met

Robben gesproken. Ze reageerden

uiteraard enthousiast. Daarna heb ik

de rest van de selectie ervan kunnen

overtuigen dat die twee het voor ons

zouden gaan doen. Maar ik heb hen

ook op de consequenties gewezen:

dat iedereen in dienst van Robben en

Van Persie moest spelen. Een discus-

sie werd nog wie op ‘10’ ging spelen.

In eerste instantie kwamen we bij

Sneijder uit. Dat is eigenlijk zijn posi-

tie. Maar de statistieken toonden over-

duidelijk aan dat hij dan uiteindelijk

toch altijd op links uitkwam. Daarom

kozen we alsnog voor Nigel de Jong

op 6, omdat hij zich heel sterk mani-

festeerde in de voorbereiding op dat

WK en Sneijder op links. Ook Wesley

moest zich dus tijdens het WK onder-

geschikt maken aan de tactische keu-

zes en daarmee aan het teambelang.

Maar uiteindelijk doe je het allemaal

samen. Niemand kan daarbij worden

gemist. Van bejubelde topscorer tot

betrokken invaller, van coach en as-

sistent tot materiaalman. Van inspan-

ningsfysioloog of fysiotherapeut tot

scout en videoanalist. Daarom organi-

seerde ik ook altijd teambuildingsacti-

viteiten voor iedereen die bij het team

betrokken was. Van de spelers en de

F
o

to
:

P
ro

S
h

o
ts

06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17_louisvangaal.indd 16 09-06-20 10:09