De Voetbaltrainer 250

Pagina 18 van: De Voetbaltrainer 250

www.devoetbal trainer.nl18 Duo-interview: De eerste en een nieuwe abonnee Als in september 1983 voor de eerste keer De Voetbaltrainer verschijnt, is amateurtrainer Noud van Buul uit het Brabantse Knegsel een van de eerste abonnee...

www.devoetbal trainer.nl18

Duo-interview:
De eerste en een nieuwe abonnee

Als in september 1983 voor de eerste

keer De Voetbaltrainer verschijnt, is

amateurtrainer Noud van Buul uit het

Brabantse Knegsel een van de eerste

abonnees. Noud (70) is al die jaren

trouw abonnee gebleven, 249 num-

mers van De Voetbaltrainer heeft hij

thuis allemaal keurig gerangschikt in

kartonnen opbergdozen. Er komen

geen dozen meer bij. Deze 250ste

(jubileum)uitgave vindt Noud een

Tekst: Tjeu Seeverens

V T 2 5 0

2 5 0 X D E V O E T B A L T R A I N E R

Amateurtrainer Noud van Buul en hockeytrainer Marc Materek

F
o

to
😛

ro
S

h
o

ts
mooi moment om te stoppen met het

abonnement. Na 44 seizoenen zette

hij namelijk in 2018 met een kampi-

oenschap (met tweedeklasser Heeze)

een punt achter een indrukwekkende

loopbaan in het amateurvoetbal. Noud

van Buul was amateurtrainer op alle

niveaus. Als jeugdtrainer, hoofdtrai-

ner, assistent-trainer en Technisch

Manager. Alleen bij het debuut

(1974/1975) degradeerde hij. Nog wel

met de eigen dorpsclub Knegselse

Boys, mede opgericht door zijn vader:

‘Mijn voorganger nam bij zijn vertrek

vier goede spelers mee en er kwam

niets voor terug.’ In alle seizoenen

daarna werd Noud van Buul zes keer

kampioen, promoveerde hij twee keer,

haalde negen keer de nacompetitie en

eindigde 26 keer met een club op een

plek bij de eerste vijf op de ranglijst.

Degraderen was er niet meer bij. Van

18-19-20-21-22-23_oudenieuweabo.indd 18 10-06-20 08:48