De Voetbaltrainer 250

Pagina 19 van: De Voetbaltrainer 250

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 0 2 0 2 0 19 Amateurtrainer Noud van Buul en hockeytrainer Marc Materek Buul werd nooit ontslagen en is tus- sentijds nooit bij een club weggegaan. Twee keer werd hij door het Eindho- vens Dagbla...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 0 2 0 2 0 19

Amateurtrainer Noud van Buul en hockeytrainer Marc Materek

Buul werd nooit ontslagen en is tus-

sentijds nooit bij een club weggegaan.

Twee keer werd hij door het Eindho-

vens Dagblad uitgeroepen tot Ama-

teurtrainer van het Jaar in die regio.

Bij het gala van dezelfde krant kreeg

hij in 2011 de Oeuvre-prijs uitgereikt

voor zijn verdiensten als amateurtrai-

ner. En bij zijn afscheid in 2018 nog

eens door een populaire online voet-

balsite.

Hockeytrainer Marc Materek, suc-

cesvol met Groningen en assistent-

bondscoach bij Meisjes onder 16, is

nog maar pas abonnee: ‘De kruisbe-

stuiving tussen hockey en voetbal is al

jaren geleden ingezet. Daarnaast ben

ik mijn hele leven een fan en volger

van de voetbalwereld, met een speci-

ale voorliefde voor Ajax. In 2019 gaf ik

op een symposium van Sport Science

Institute Groningen de workshop

‘Trainer durf los te laten’, over hoe je

je impact kunt vergroten door spelers

meer verantwoordelijkheid en eige-

naarschap te geven. Daar ontmoette

ik ook Danny Buijs. Hij gaf de work-

shop ‘De sprong in het diepe’. Zijn

verhaal en dat van jeugdtrainers van

FC Groningen en Be Quick bij de nazit

inspireerden mij nog meer om me te

verdiepen in de vakkennis van voet-

balcoaches. In die zoektocht kwam ik

al snel bij De Voetbaltrainer uit. Vanaf

de eerste kennismaking ben ik er en-

thousiast over. Er is in jullie vakblad

aandacht voor zowel de breedte als

de top. De wijze waarop De Voetbal-

trainer het lukt om trainers op alle ni-

veaus te verleiden hun volledige ken-

nis te delen en de bereidheid van de

clubs om dat toe te staan, is uniek in

de sportwereld. Ik schat in dat die ma-

te van kennisdeling ook bij de coaches

in de hockeywereld mogelijk is. Er

zijn wel allerlei hockeysites met een

winstmodel die hun leerlijnen probe-

ren te verkopen aan de verenigingen.

De KNHB biedt nu online ‘Hockeyvisie’

aan. Dat is toch anders dan dat al die

kennis gebundeld in een vakblad als

het ware naar je toe komt.’

De Voetbaltrainer is Materek meteen goed

van pas gekomen als trainer van het team

van zijn 9-jarige zoon.

Marc Materek: ‘Daarvoor heb ik dank-
baar gebruikgemaakt van de online

database van De Voetbaltrainer met

allerlei basistechnieken voor die

leeftijd, inclusief de videootjes van

bijvoorbeeld passen, aannemen en

passeeracties. Wat mij betreft zou

daarvan zo een vertaalslag naar de

hockeywereld mogen komen.’

Langer bij één club
Beide trainers hebben zich tijdens hun

loopbaan voor een langere periode aan één

club verbonden. Noud van Buul trainde

DBS uit Eindhoven eerst van 1984 tot

1987 en daarna van 1991 tot 1997. Bij de

start was de club nog een derdeklasser. In

1994 promoveerde hij als kampioen met

DBS naar de Hoofdklasse.

Noud van Buul: ‘Dat was het sterkste
team uit mijn loopbaan. Het had de

absolute wil om samen een goed re-

sultaat neer te zetten. Die ploeg was

een combinatie van technisch vaar-

dige, tactisch slimme en fysiek sterke

spelers. Doorslaggevend was, naast

enkele specifieke kwaliteiten van de

spelers aan de zijkant, een heel goede

bezetting in de as. Ik kon altijd be-

schikken over een goede keeper. De

centrale verdediger kende het klappen

van de zweep op die positie. Hij had

betaald voetbal gespeeld bij Helmond

Sport en FC Eindhoven. Mijn aanvoer-

der als verlengstuk op het middenveld

en voorin twee levensgevaarlijke spit-

sen. Een van de twee, Michael Drum-

men, was een enfant terrible. Hij was

net 17 jaar toen ik hem uit de A-jeugd

plukte. Een puber tussen de grote

mannen maar al van grote waarde.

Zijn verdedigende taken verwaar-

loosde hij vaker, maar scoren deed

hij altijd en overal, ook na zijn DBS-

periode. Hij heeft zelfs stage gelopen

bij Newcastle United. Hoe pak je zo

iemand aan? Dat besprak ik in zijn ge-

val vooral met de assistent-trainer. Hij

stond dichter bij de groep dan ik en

dat hoort ook zo. Mijn assistent zakte

na een wedstrijd weleens door met de

spelers. Dan zei hij bijvoorbeeld in het

café opeens: ‘Het zal mij benieuwen of

de trainer volgende week d’n Drum-

men opstelt. Hij verdedigde vandaag

wel heel slecht mee.’ De reactie van

de groep was: ‘Ja, hij is een eigenaar-

dige, maar heeft extra kwaliteiten. Wij

maken die vuile meters wel extra voor

hem, want we hebben hem nodig.’ Als

ik zoiets hoorde, wist ik genoeg.’

Geen tijd voor groeiproces
In de hockeywereld wordt de naam Marc

Materek vooral verbonden aan de elf jaar

dat hij Groningen trainde. Eerst loodste

Materek het team van Dames 1 in zeven

jaar tijd van de onderkant Overgangs-

klasse naar handhaving in de Hoofd-

klasse. Daarna maakte hij de overstap

naar Heren 1 en werd Materek ook nog

eens Hoofd Opleiding. In die lange periode

werd hij, zoals Noud van Buul bij DBS, bij

Groningen op handen gedragen. Toch koos

hij vorig seizoen voor de overstap naar

Dames 1 van Laren.

Marc Materek: ‘Na elf jaar kwam het
moment dat ik voelde aan iets anders

toe te zijn, hoe goed ik het ook naar

mijn zin had bij Groningen. Ik wist

dat ik bij Laren met een team aan de

slag moest dat, om in bokstermen te

spreken, al acht tellen had gehad. Het

team had dat seizoen veel pijn gele-

den, was aangeslagen en bijna knock-

out. Er waren veel misverstanden

tussen de verantwoordelijken binnen

de club en de groep. Als één ding dui-

delijk was, was dat er in het nieuwe

seizoen van onder af gebouwd moest

worden aan een nieuw team. Juist

die uitdaging sprak me aan. De eerste

opdracht die ik mezelf gaf: de meiden

moesten weer met een glimlach trai-

nen en vooral ook aan een wedstrijd

beginnen. De klus met en voor elkaar

‘Groei is in mijn visie trainbaar
als je daarvoor de tijd krijgt’

(Marc Materek)

18-19-20-21-22-23_oudenieuweabo.indd 19 10-06-20 08:48