De Voetbaltrainer 250

Pagina 27 van: De Voetbaltrainer 250

Patroon 2: Controleur laten inspelen en van meerdere kanten inslui- ten Logischerwijs dwingen veel teams de bal tijdens het verdedigen naar de zij- kant, onder meer door passlijnen naar de as af te schermen. Maar het (laten) inspe...

Patroon 2: Controleur
laten inspelen en van
meerdere kanten inslui-
ten

Logischerwijs dwingen veel teams de

bal tijdens het verdedigen naar de zij-

kant, onder meer door passlijnen naar

de as af te schermen. Maar het (laten)

inspelen van een tegenstander in de

as kan ook juist als pressingtrigger

werken. Als iedereen zich erop focust

deze bal juist toe te staan en er ver-

volgens gezamenlijk druk op zet

(afbeelding 4), kan dit een goede ma-

nier zijn om de bal te veroveren en

direct vanuit de as te counteren.

Cruciaal is de hoeveelheid tijd en

ruimte die de tegenstander krijgt die

als ‘lokaas’ fungeert. Dit hangt ui-

teraard mede af van de individuele

kwaliteiten van die speler. Krijgt hij te

veel tijd, dan kan hij het spel vooruit

verplaatsen. Krijgt hij te weinig tijd,

dan zullen teamgenoten hem niet in-

spelen en valt het patroon in duigen.

Deze pass kan dus worden uitgelokt

terwijl de afstanden in het drukzetten

beloopbaar blijven.

Hetzelfde principe – een bepaalde

speler bewust laten inspelen om hem

vervolgens van meerdere kanten on-

der druk te zetten – kan uiteraard ook

op andere manieren gebeuren, bij-

voorbeeld bij een pass naar een cen-

trale verdediger of een spits. De kans

op balverovering is groter als het lukt

om druk te zetten in de blinde hoek

van de speler die de bal ontvangt.

???

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 0 2 0 2 0 27

Trainingsvorm 1: Centrale opbouw 5:4 + 2K met omschakeling
Doel
• het verbeteren van het bereiken van de contro-

lerende middenvelder

Organisatie
• 11 veldspelers en 2 keepers (of de aantallen iets

aanpassen)

• een veld met de lengte van een half speelveld

• in eerste instantie geldt de breedte van het

doelgebied

• na balverovering van blauw is dat de breedte

van het strafschopgebied

• 12 pylonen, minimaal 5 hesjes, 2 grote doelen

en voldoende ballen

Inhoud
• de keeper start de 5:4 + 2K waarbij rood 1:2:1:2

speelt en blauw 1:2:2

• op eigen helft is het K + 2:2, op helft tegenstan-

der 3:2 + K

• rood probeert een middenvelder te bereiken en

speelt dan 3:2 + K

• verovert blauw de bal, dan wordt het 6:5 + 2K op een breder veld

• rood kan geen buitenspel staan, blauw in de omschakeling wel

Coaching
• ‘Open als controleur de passlijn vanaf de centrale verdedigers.’

• ‘Kijk als andere middenvelders of je verbindingsspeler kunt worden.’

• ‘Probeer als centrale verdediger je pass door de as te vermommen.’

• ‘Sta als controleur altijd zo ingedraaid dat je vooruit kunt draaien.’

Methodiek
• de controleur van rood is neutraal en er stromen geen 2

blauwe spelers meer in; in de omschakeling hoort wit bij

blauw, waardoor blauw in overtal 5:4 + 2K speelt

• spelen de blauwe middenvelders steeds vóór de rode mid-

denvelders, dan kan het grote doel met keeper worden

vervangen door kleine doeltjes; zo kunnen de aanvallende

middenvelders dieper spelen en een chippass ontvangen

26-27-28-29_spelpatronen2.indd 27 09-06-20 10:10