De Voetbaltrainer 250

Pagina 28 van: De Voetbaltrainer 250

Praktijkvoorbeeld Blind speelt op het middenveld en positioneert zich tussen verschil- lende spelers van FC Utrecht in. Hij kijkt over zijn linkerschouder om te zien hoe ver Van Overeem (net bui- ten beeld) bij hem vandaan is. Van ...

Praktijkvoorbeeld
Blind speelt op het middenveld en

positioneert zich tussen verschil-

lende spelers van FC Utrecht in. Hij

kijkt over zijn linkerschouder om te

zien hoe ver Van Overeem (net bui-

ten beeld) bij hem vandaan is. Van

de Beek speelt Blind in en op dat

moment sprint Van Overeem direct

op hem af. Van Overeem leunt hele-

maal voorover om te versnellen.

Twee seconden later zit Van Over-

eem kort op Blind. Bovendien assis-

teren Bahebeck, Gustafsson en Ma-

her door naar Blind toe te bewegen.

Die staat dusdanig onder druk dat

hij de bal in de voeten van Maher

speelt. Bahebeck sprint direct diep

om te profiteren van de ruimtes die

er liggen, maar de dieptepass van

Maher is niet op maat.

www.devoetbal trainer.nl28

De Jeugd VoetbalTrainer

Trainingsvorm 2: Partijspel 4:4 + 1 met middenvak
Doel
• het verbeteren van balverovering vanuit een pass op de contro-

leur

Organisatie
• een vierkant speelveld met zijkanten van 20-25 meter

• 4 kleine doeltjes, 10 pylonen, 5 hesjes en voldoende ballen

• 9 spelers, of eventueel 11 of 13 op een breder veld met meer

doeltjes

Inhoud
• het vierkant is door het kleine middenvak verdeeld in 3 vakken

• op iedere speelhelft starten 2 blauwe en 2 rode spelers

• zij mogen niet in het middenvak komen, tenzij de bal ernaartoe gaat

• alle verdedigende spelers mogen dan van buiten naar binnen pressen

• een doelpunt telt in principe voor 1 punt

• direct scoren vanuit een pass van de neutrale speler levert 2 punten op

• scoren na het afpakken van de bal van de neutrale speler is goed voor 3 punten

Coaching
• ‘Speel met de tijd en ruimte die je de witte neutrale speler geeft.’

• ‘Coach elkaar of je de passlijn naar hem afschermt of deze pass juist uitlokt.’

• ‘Houd de afstanden klein, zodat het pressen op de middenman mogelijk blijft.’

Methodiek
• vergroot of verklein het veld om het

verdedigen makkelijker of moeilijker te

maken

• speel eventueel met afwijkende veldvor-

men of met grote doelen met keepers

• vertel alleen de middenman niet hoe

beide teams (extra) punten kunnen sco-

ren

4

5

6

26-27-28-29_spelpatronen2.indd 28 09-06-20 10:11