De Voetbaltrainer 250

Pagina 30 van: De Voetbaltrainer 250

Trainingen voorbereiden ‘Fysieke training snoept geen minuut af van trainingstijd op veld’ Iván Pernía (1990, @IvanPernia9) is in het bezit van UEFA Pro. Daarnaast haalde hij een diploma in Fysieke Activiteit en Sport- wete...

Trainingen
voorbereiden

‘Fysieke training snoept geen minuut af van trainingstijd op veld’

Iván Pernía (1990, @IvanPernia9)

is in het bezit van UEFA Pro.

Daarnaast haalde hij een diploma

in Fysieke Activiteit en Sport-

wetenschap en rondde hij een

master in Fysieke voorbereiding

af. Hij combineert het jeugdtrai-

nerschap bij CD Leganés onder 16 met een baan als

docent aan de Real Federación de Fútbol in Madrid,

waar hij de vakken Methodologie en Fysieke voor-

bereiding geeft.

Tekst: Marco van der Heide

Streamer: ‘We willen het algehele niveau opkrikken, dus

zowel de frequentie van trainen (méér doen) als de kwali-

teit van de inhoud (beter doen)’

www.devoetbal trainer.nl30

U doceert de vakken Methodologie en Fy-

sieke voorbereiding. Wat houden ze in?

Ivan Pernía: ‘Methodologie gaat over
alle middelen die we inzetten om de

koppeling tussen doceren en leren

beter te laten verlopen. Uiteindelijk

moet een speler alle concepten en

gedragingen leren begrijpen waarvan

we willen dat hij ze op het veld ont-

wikkelt. Het tweede vak, Fysieke voor-

bereiding, draait niet alleen om het

ontwikkelen van kracht en snelheid,

maar om alle factoren die beïnvloeden

hoe vloeiend een speler tactische ge-

dragingen aanleert.’

Kunt u een specifiek voorbeeld noemen?

‘Het is heel belangrijk dat een speler

bepaalde specifieke bewegingspatro-

nen onder de knie krijgt om alle voet-

balacties tijdens wedstrijden te kun-

nen uitvoeren. Denk daarbij aan voet-

balspecifieke motorische vaardighe-

den, voetbalspecifiek coördinatiewerk

en oefeningen voor blessurepreventie.

We trainen alles wat traditioneel ge-

zien valt onder fysieke vaardigheden,

ting aan de dag van de week (afbeel-

ding 1).

• Op maandag werken we op microni-

veau en besteden we veel aandacht

aan individuele, technische aspecten

(zoals in trainingsvorm 1 op pagina

32, red).

• Op dinsdag trainen we op een heel

veld en doen we veelal grote partij-

vormen (zoals in trainingsvorm 2).

• Op donderdag werken we met klei-

nere afmetingen, zoals 6:6 + 6 + 2K

op een veld ter grootte van twee

strafschopgebieden (of zoals in trai-

ningsvorm 3).

• Op vrijdag staan situaties op hoog

tempo centraal in over- en ondertal

dicht bij en in het strafschopgebied

(zoals in trainingsvorm 4).

zoals kracht, snelheid en uithoudings-

vermogen, in wedstrijdechte situaties.

Daarbij werken we altijd vanuit een

tactisch doel. We kiezen de tijd per

serie, het aantal herhalingen, de veld-

grootte en het aantal spelers op een

manier die past binnen het conditio-

nele aspect dat we willen trainen.’

Is het vanuit uw achtergrond lastig om bij

CD Leganés onder 16 volledig door de bril

van hoofdcoach te kijken en niet oneven-

redig veel aandacht te schenken aan het

fysieke deel?

‘Zeker niet. De technische staf bestaat

uit twee assistent-trainers, twee fy-

sieke trainers en een keeperstrainer.

De doelen die we stellen zijn in eerste

instantie altijd technisch-tactisch van

aard. Het primaire idee achter iedere

training is om aan de speelwijze te

werken, niet aan de conditie van de

spelers. Wat we uiteraard wél doen, is

het aanpassen van de trainingsbelas-

De Jeugd VoetbalTrainer

30-31-32-33_ivar.indd 30 10-06-20 15:37