De Voetbaltrainer 250

Pagina 32 van: De Voetbaltrainer 250

www.devoetbal trainer.nl32 Trainingsvorm 2 Dinsdag – 9:9 + 2K in 4 vakken Inhoud • in het vak waar het eigen doel staat, mo- gen spelers maximaal 2x raken • in de vakken waarin geen doel staat, is er geen maximaal aantal balco...

www.devoetbal trainer.nl32

Trainingsvorm 2
Dinsdag – 9:9 + 2K in 4 vakken

Inhoud
• in het vak waar het eigen doel staat, mo-

gen spelers maximaal 2x raken

• in de vakken waarin geen doel staat, is er

geen maximaal aantal balcontacten

• in het vak waar het doel van de tegen-

stander staat, is het 1x raken, behalve

voor een speler die schiet, die mag 2x

raken

‘Dit is typisch een oefening voor de dins-

dag, omdat we op die dag grote partijvor-

men spelen. Omdat het opbouwende team

in het ‘eigen’ vak maar twee keer mag

raken, is het aantrekkelijk voor het verde-

digende team om daar druk te zetten. Dat biedt het aanvallende team de kans om daar de tegenstander naartoe te lokken en vervolgens

het spel te verplaatsen naar de andere kant. Het aanvallende team gaat vanaf de keeper vooral op zoek naar de twee vakken waar ze vrij

spel hebben. Komen ze in het eindvak, dan moet het spel ineens versneld worden, omdat spelers daar (behalve als ze schieten) maar één

keer mogen raken.’

De Jeugd VoetbalTrainer

Trainingsvorm 1
Maandag – 3:3 + 3 met 4 kleine goaltjes

Inhoud
• na 10 geslaagde passes mag een drietal

scoren (de neutrale spelers mogen dit

niet)

• scoren mag alleen in het doeltje dat de-

zelfde kleur heeft als de neutrale speler

die de bal in de aanval het laatst raakte

• minimaal 2 van de 3 neutrale spelers

moeten de bal raken voor een team

mag scoren

‘Deze vorm is geschikt voor de maandag

omdat we op die dag situaties willen cre-

eren waarin spelers vaak versnellen en

afremmen. Het team dat balbezit heeft,

krijgt steun van de drie neutrale spelers,

waarvan twee in het geel spelen en een in het oranje. Na tien geslaagde passes mag er worden gescoord. De kleur van de neutrale speler

die de bal het laatst heeft geraakt, bepaalt in welke twee doeltjes dit mag. Met deze regel willen we de beweging zonder bal stimuleren,

vooral van de oranje middenman. Vaak schermt het verdedigende drietal met name de twee gele goaltjes af, waardoor de oranje speler

belangrijk wordt als verbindingsspeler in de as.’

30-31-32-33_ivar.indd 32 10-06-20 15:37