De Voetbaltrainer 250 – pag. 4

| |

Wat is de stip aan de horizon? Wanneer mag er weer ge-

woon gevoetbald worden? We leggen ons er langzaamaan

wel bij neer dat het betaald voetbal vermoedelijk ergens in

de komende maanden zal gaan beginnen en dan aanvanke-

lijk zonder publiek. Maar wat te denken van de duizenden

voetbalwedstrijden op de amateurvelden die ieder weekend

worden gespeeld? Als voetbaltrainer wil je natuurlijk een

richtpunt hebben, bijvoorbeeld als het gaat om de planning

van je voorbereidingsperiode(s). Een virtueel rondje langs

de velden leerde ons dat amateurtrainers meer dan voor-

heen hun voorbereidingsperiode opdelen in blokken, om op

die manier flexibel in te kunnen spelen op de ontwikkelin-

gen wat betreft het trainen binnen de anderhalve meter en

het spelen van (oefen)wedstrijden.

Gelukkig is het zo dat de meeste voetbaltrainers zich een

bovengemiddelde vaardigheid tot aanpassen hebben ei-

gengemaakt. Gaandeweg de jaren leer je inspelen op een

onverwacht aantal aanwezige spelers. Of een keeperstrai-

ner die opeens afwezig is. Of het gebruik van een kleinere

ruimte vanwege veld- of weersomstandigheden. Het zijn

vaardigheden die elke student op de Academie voor Licha-

melijke Opvoeding (ALO) meekrijgt, zou Louis van Gaal hier

kunnen zeggen. Hij geeft hoog op van die opleiding en stelt

dat het een grote invloed heeft gehad op zijn ontwikkeling

als trainer-coach.

Ook de speelwijze van Jong Oranje heeft een doorontwikke-

ling ondergaan. De oplettende kijker kon dit al zien tijdens

de laatste thuiswedstrijd tegen Engeland (2-1), die alweer

een eeuwigheid geleden gespeeld lijkt te zijn. Het oer-Hol-

landse ‘spelen met drie spitsen’ heeft plaatsgemaakt voor

een soort 1:4:2:2:2 als uitgangspunt van meerdere varian-

ten. Coach Erwin van de Looi probeert zijn spelers hiermee

zo goed mogelijk te helpen: herkenbare uitgangspunten

zonder voorspelbaar te worden, terwijl er met name voorin

voldoende ruimte blijft voor intuïtie en improvisatie van de

spelers. We kregen inzicht in de tijdens coronatijd uitge-

werkte database van de coach van Jong Oranje waarin alle

systemen tegenover elkaar worden gezet, met bijhorende

videobeelden en oefenstof. Een voorbeeld hiervan werken

we uitgebreid uit in het KNVB-katern van deze editie.

Iedere voetbaltrainer zal dit jaar blijk moeten geven van een

groot improvisatievermogen, rekening houdend met de sce-

nario’s die op dát moment actueel zijn. En dat ieder nadeel

zijn voordeel heeft, vertelt ook NAC Breda-trainer Peter

Hyballa in zijn column. Hij is van plan om de zogenaamde

coronatrainingen te blijven gebruiken op het moment dat

het niet meer noodzakelijk is. Waarom? Dat leest u op pa-

gina 24. Omdat wij als redactie begrijpen dat – bij het ont-

breken van echte positie- en partijspelen – de sleur tijdens

trainingen moet worden voorkomen, hebben we gemeend

een bonte verzameling aan corona-

proof oefenvormen op een rij te

zetten in deze editie. En, mooi

meegenomen: ze zijn niet ‘af-

geschreven’ en dus ook gewoon

bruikbaar na coronatijd!

Van de redactie

18
Duo-interview
De eerste en een nieuwe abonnee

6
Louis van Gaal
Compromisloos als iets het teamproces schaadt

www.devoetbal trainer.nl4

De Voetbaltrainer volgt

de staf van Jong Oranje

nu zo’n anderhalf jaar. De

aftrap was begin 2019 tij-

dens een trainingskamp in

Spanje. Trainer Erwin van

de Looi vertelde toen over

de uitgangspunten van de

formatie tijdens aanval-

len en verdedigen. Alle

EK-kwalificatiewedstrijden

werden sindsdien gewon-

nen, maar de technische

staf ziet nog altijd ruimte voor verbetering. Vooral in balbezit moet het beter. Wat

veranderde aan de basisformatie en waarom?

46
Erwin van de Looi
Opbouwen en aanvallen, maar dan anders

Als in september 1983 voor de

eerste keer De Voetbaltrainer

verschijnt, is amateurtrainer

Noud van Buul uit het Bra-

bantse Knegsel een van de

eerste abonnees. Noud (70) is

al die jaren trouw abonnee

gebleven, 249 nummers van De

Voetbaltrainer heeft hij thuis

allemaal keurig gerangschikt in

kartonnen opbergdozen. Hockeytrainer Marc Materek, succesvol met Groningen en

assistent-bondscoach bij Meisjes onder 16, is nog maar pas abonnee: ‘De kruisbestui-

ving tussen hockey en voetbal is al jaren geleden ingezet. Daarnaast ben ik mijn hele

leven een fan en volger van de voetbalwereld.’ Een duo-interview.

‘Met wie openen we De Voetbaltrainer

250?’ Die vraag lag al een tijdje op de

redactietafel. Bovenaan het verlang-

lijstje stond al snel Louis van Gaal.

Net als destijds bij onze honderdste

editie. Toen nog samen met Rinus

Michels, voor wie hij zoveel bewondering heeft. In al die jaren voldeed elk interview

met Louis van Gaal voor honderd procent aan de meetlat van dit vakblad: unieke

kennisdeling van het hoogste niveau. We wisten dat in dezelfde periode zijn nieuwe

boek ‘LvG, de trainer en de totale mens’ al veel publiciteit zou krijgen. Toch was er

geen twijfel. Als Louis van Gaal tijd vrijmaakt voor De Voetbaltrainer, komt er altijd

weer een verhaal van een vakman uit met een tijdloze bewaarstatus. Deze keer: ‘LvG,

de totale coach’.

04-05_inhoudvoorwoord.indd 4 10-06-20 15:11