De Voetbaltrainer 250

Pagina 40 van: De Voetbaltrainer 250

R V B S Byron Bakker: ‘Sinds het seizoen 2015/2016 hebben we in goede samenwerking met een aantal verenigingen vier Regionale Voet- balscholen (RVBS) opgezet. Op vier locaties in ons verzorgingsgebied krijgen door ons gesc...

R V B S

Byron Bakker: ‘Sinds het seizoen
2015/2016 hebben we in goede

samenwerking met een aantal

verenigingen vier Regionale Voet-

balscholen (RVBS) opgezet. Op vier

locaties in ons verzorgingsgebied

krijgen door ons gescoute spelers

eens per week een training aan-

geboden. Deze trainingen worden

gegeven door trainers van FC Gro-

ningen. Per locatie onderscheiden

we vier leeftijdsgroepen die wij – in

plaats van te praten over Onder 10,

Onder 11, et cetera – benoemen bij

hun geboortejaren. In de praktijk

zie je namelijk vaak dat de betere

voetballers bij hun eigen club al snel

een lichting worden doorgeschoven.

Uitgangspunt bij onze inrichting

van de RVBS is dat wij talentvolle spelers langer in hun eigen omgeving willen laten voet-

ballen. Wij denken veel na over hoe we kinderen kunnen helpen in hun sociaal-emotionele

ontwikkeling, onder andere om op de langere termijn het plezier in voetbal te behouden. Wij

proberen het programma van de RVBS dan ook laagdrempelig in te richten, waarbij het uit-

gangspunt is dat kinderen zich prettig voelen. Het kan dus worden gezien als een aanvulling

op de activiteiten bij hun eigen club. Binnen die trainingen is er naast de voetbalvormen veel

aandacht voor het beter leren bewegen en proberen we leervermogen en strijdvaardigheid

belangrijk te maken.’

Byron Bakker begon al op
zijn vijftiende met het trainen
van pupillen en kwam via ZFC
Zuidlaren en ACV Assen begin
2012 bij FC Groningen terecht.
Na verschillende stages en
assisterende functies was hij
in 2019/2020 voor het vijfde
achtereenvolgende seizoen
actief als trainer-coach van de
Onder 12. Tevens is hij Technisch
Coördinator van de Regionale
Voetbalschool (tot en met Onder
11). Volgend seizoen staat hij
als trainer van de Onder 14
voor de groep. Bakker heeft
Sportmanagement gestudeerd
aan de Hanzehogeschool in
Groningen en is in het bezit van
het diploma UEFA B Youth.

Eigen omgeving

De vier locaties
waar FC Groningen
een RVBS heeft zijn:
– LTC (Assen)
– vv Roden (Roden)
– sv Bedum (Bedum)
– vv Wildervank (Wildervank)

‘Het uitgangspunt is dat kinderen
zich prettig voelen’

www.devoetbal trainer.nl40

‘Voor ons heeft de RVBS zowel op de korte als op de langere termijn een doelstelling. Voor

de langere termijn zoeken we naar spelers die uiteindelijk in staat zijn om een rol te spe-

len in ons eerste elftal. Het is geweldig als spelers uit onze eigen regio mogen debuteren,

zoals het afgelopen seizoen een aantal keren is gebeurd. Het publiek reageert daarop. Voor

de korte termijn proberen we spelers uit de regio met potentie te herkennen en aan ons te

binden, door vanuit de oudste leeftijdscategorie in onze RVBS het Onder 12-team voor het

daaropvolgende seizoen te formeren. Die Onder 12 is het jongste team in onze opleiding.

Als we kijken waar de spelers uit onze opleiding vandaan komen, dan valt ook direct de

waarde van de RVBS in dat proces op. Onze onderbouw bestaat, op een enkele uitzondering

na, namelijk alleen maar uit spelers die afkomstig zijn uit de RVBS. Ook in de bovenbouw

zijn spelers uit onze regio nog steeds flink in de meerderheid, maar door de intrede van de

nationale en internationale scouting ligt het percentage daar iets lager, zo’n zeventig pro-

cent.’

Doel

40-41_gro2.indd 40 10-06-20 15:39