De Voetbaltrainer 250 – pag. 46

| |

VERTEGENWOORDIGEND VOETBAL
Tekst: Paul Geerars

Opbouwen en aanvallen,
maar dan anders
De Voetbaltrainer volgt de staf van Jong Oranje nu zo’n anderhalf jaar. De aftrap was begin 2019 tijdens

een trainingskamp in Spanje. Trainer Erwin van de Looi vertelde toen over de uitgangspunten van de forma-

tie tijdens aanvallen en verdedigen. Alle EK-kwalificatiewedstrijden werden sindsdien gewonnen, maar de

technische staf ziet nog altijd ruimte voor verbetering. Vooral in balbezit moet het beter. Wat veranderde

aan de basisformatie en waarom?

Van 1:4:2:3:1/1:3:4:3 naar 1:4:2:2:2

Erwin van de Looi: ‘Met Jong Oranje
hebben we als kortetermijndoel het

winnen van de eerstvolgende wed-

strijd. Als we dat continu doen, komt

F
o

to
:

K
N

V
B

M
e

d
ia

www.devoetbal trainer.nl46

de volgende doelstelling in beeld, na-

melijk het kwalificeren voor het EK.

We zijn daarin hard op weg en we

hebben er alle vertrouwen in dat dit

gaat lukken. Het volgende doel wordt

het winnen van het EK. Tijdens het

eindtoernooi mag je ervan uitgaan

dat daar louter toplanden aanwezig

zijn. Wij moeten dan ook top zijn. En

ook al hebben we tot nu toe alle EK-

kwalificatiewedstrijden gewonnen,

vooral in balbezit willen we tot een

betere uitvoering komen. Dat werd

ons vooral duidelijk in de oefen-

wedstrijd tegen Mexico (dat speelde

1:4:3:3 pna) en de kwalificatiewed-

strijd thuis tegen Portugal (1:4:4:2

ruit). Twee overwinningen, maar dat

feit mag ons als staf geen zand in de

ogen strooien. We hadden geregeld

moeite om op te bouwen, zeker als

de tegenpartij onze opbouw eerder

verstoorde. Als je op die momenten

langer de bal kunt houden, dan kun

je beter het tempo bepalen in de

wedstrijd. Op alle andere momenten

is dat anders: als je verdedigt, moet

dat volle bak, net zoals bij beide

omschakelmomenten als je die goed

wilt uitvoeren. Bij dit temporiseren

heb ik het dus niet over balbezit

46-47-48-49-50-51-52-53_jongoranje.indd 46 10-06-20 08:50