De Voetbaltrainer 250 – pag. 53

| |

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 0 5 2 0 1 4D e V o e t b a l t r a i n r 2 5 0 2 0 2 0 53Online: www.knvb.nl/assist

Voetbaltalent
TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN

Vak 1 : Opbouw 5:3 (inclusief keeper)
Vak 2 : Uitspelen 4:3
Vak 3 : Aanvalsspel 2:5 (inclusief keeper)

Regels
• starten steeds met opbouw bij oranje

• starten vanuit de vakken, daarna bewegen in diverse vakken

afhankelijk van keuzes tegenstander

• bij bal veroveren heeft wit 15 seconden om te scoren

(omschakelmoment voor beide teams trainen)

• vanuit vak 2 kunnen aanvallende spelers meedoen in vak 3

• spelers van wit kunnen inzakken in vak achter hen

• buitenspel voor oranje alleen in zestienmeter, voor wit

vanaf middenlijn

Methodiek
• veld kleiner maken (lengte en/of breedte)

• vakken eventueel samenvoegen

• tijdslimiet ook voor aanvallers instellen

• spelers van wit mogelijkheid geven al eerder door te

stappen naar volgende vak

• uiteindelijk eindigen in 11:11 zonder vakken

Belangrijk: diepe loopacties blijven stimuleren!

Vak 1 : Opbouw 5:2 (inclusief keeper)
Vak 2 : Uitspelen 4:4 (plus bijkomende back voor oranje)
Vak 3 : Aanvalsspel 2:5 (inclusief keeper)

Regels
• starten steeds met opbouw bij oranje

• starten vanuit de vakken, daarna bewegen in diverse vakken

afhankelijk van keuzes tegenstander

• bij bal veroveren heeft wit 15 seconden om te scoren

(omschakelmoment voor beide teams trainen)

• vanuit vak 1 kunnen spelers meedoen in vak 2 en vanuit

vak 2 kunnen aanvallende spelers meedoen in vak 3

• spelers van wit kunnen inzakken in vak achter hen

• buitenspel voor oranje vanaf de stippellijn, voor wit vanaf

middenlijn

Methodiek
• veld kleiner maken (lengte en/of breedte)

• vakken eventueel samenvoegen

• tijdslimiet ook voor aanvallers instellen

• spelers van wit mogelijkheid geven al eerder door te stappen naar volgende vak

Belangrijk: diepe loopacties blijven stimuleren!

14

15

46-47-48-49-50-51-52-53_jongoranje.indd 53 10-06-20 08:51