De Voetbaltrainer 250

Pagina 56 van: De Voetbaltrainer 250

www.devoetbal trainer.nl56 Anderhalvemeter oefeningen De trainers van de volwassen voetballers hebben te maken gekregen met beperkende voorwaarden voor hun oefenstof: houd anderhalve meter afstand. Van voetbalechte ‘partij- en positie...

www.devoetbal trainer.nl56

Anderhalvemeter
oefeningen
De trainers van de volwassen voetballers hebben te maken gekregen met beperkende voorwaarden voor hun

oefenstof: houd anderhalve meter afstand. Van voetbalechte ‘partij- en positiespelen’ kan vanwege het ont-

breken van lichamelijke duels of nabijheid geen sprake zijn. Toch zijn er voldoende mogelijkheden voor iedere

voetbaltrainer om zinvolle trainingsvormen te organiseren. We zetten een aantal oefeningen op een rij.

Tekst: Paul Geerars en Marco van der Heide

C O R O N A – P R O O F

Het meest eenvoudig te organiseren

zijn de stabiliteitsoefeningen, loop- en

coördinatietraining en geïsoleerde

technische vaardigheden (de zoge-

naamde Coerver-bewegingen). Ook

voetbalconditietraining zonder bal

(of dribbelend) is zo gedaan, zeker als

men enige ruimte tot zijn beschikking

heeft. Onderlinge afstanden van mi-

nimaal anderhalve meter kunnen dan

moeiteloos gerespecteerd worden.

Maar de meeste voetbaltrainers wil-

len toch het allerliefst trainingsvor-

men verzorgen die zo veel mogelijk

in de buurt komen van het echte

spelletje. De redactie van dit vakblad

heeft in De TrainingsPlanner tiental-

len oefeningen op een rijtje gezet

(Soort trainingsvorm: Corona-proof).

Voor de meeste oefeningen geldt nog

steeds dat alle betrokkenen zich ver-

antwoordelijk moeten gedragen om

de anderhalve meter te waarborgen.

Op momenten dat dit met name in

de zogenaamde ‘randgebieden’ (waar

twee spelers toch in elkaars nabijheid

komen) van het spel moet gebeuren,

kun je afspreken dat er een ‘let’ wordt

gespeeld als er sprake is van een spel-

vorm. In dit artikel zetten we een aan-

tal totaal verschillende oefeningen op

een rijtje, waarmee ook nog eens veel

te variëren valt.

56-57-58-59-60-61-62-63_oefenstof15meter.indd 56 10-06-20 08:51