De Voetbaltrainer 250

Pagina 57 van: De Voetbaltrainer 250

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 0 2 0 2 0 57 Doel • verbeteren van het kijkgedrag Organisatie • 3 spelers per organisatie • in totaal 3-24 spelers • 1 bal en 4 pylonen per organisatie Inhoud • de speler boven speelt d...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 0 2 0 2 0 57

Doel
• verbeteren van het kijkgedrag

Organisatie
• 3 spelers per organisatie

• in totaal 3-24 spelers

• 1 bal en 4 pylonen per organisatie

Inhoud
• de speler boven speelt de middenman in

• de speler onder bepaalt of hij zijwaarts beweegt of niet

• gebeurt dat niet, dan kaatst de middenman de bal

• gebeurt dat wel, dan draait de middenman open

• hij dribbelt richting de andere zijde om de pylon en speelt

door

• na een minuut wisselen van middenman

Coaching
• ‘Kijk over je schouder voordat je de bal vraagt.’

• ‘Kijk ook nog eens om je heen als de bal onderweg is.’

• ‘Sta zo opengedraaid dat je beter ziet wat er achter je ge-

beurt.’

• ‘Open houding om gelijk open te kunnen draaien.’

• ‘Blijf kijken waar speler heen beweegt als je dribbelt.’

• ‘Speel als speler onderin met het moment van zijwaarts

bewegen.’

Passing vanuit positie
Organisatie
• iets minder dan een half

speelveld

• plaats de poppen/dum-

mies zoals een tegenpartij

verdedigend zou kunnen

staan

• voldoende ballen in de

middencirkel

Inhoud
• trainer speelt eerste bal in

vanuit de middencirkel

• het viertal tussen de dum-

mies laat de bal gaan en

komt uiteindelijk tot af-

werking op het doel met

keeper

Kijkgedrag

Methodiek
• afstanden vergroten

Variatie
• na het opendraaien en inspelen bal achterna lopen en wisselen

van middenman

Variaties
Allerlei trainingsaccenten mogelijk:

• spelverplaatsing en voorzet

• spelen op randje buitenspel

• bal uithalen en openen

• onder de spits komen

• met plotselinge, snelle en functionele

dribbel

• wisselpass

• starten vanuit ingooi

• tegenpartij in andere formatie

• eigen partij in andere formatie

(bijvoorbeeld twee spitsen naast of

achter elkaar)

• hoger/lager op het veld, met weer

andere accenten

56-57-58-59-60-61-62-63_oefenstof15meter.indd 57 10-06-20 08:51