De Voetbaltrainer 250

Pagina 58 van: De Voetbaltrainer 250

www.devoetbal trainer.nl58 C O R O N A - P R O O F Inhoud • maak een veldje met een grootte die past bij de leeftijd. • zet 2 doeltjes in het midden als net • service is vanuit de handen, 1x laten stui- teren en wegspele...

www.devoetbal trainer.nl58

C O R O N A – P R O O F

Inhoud
• maak een veldje met een grootte die past

bij de leeftijd.

• zet 2 doeltjes in het midden als net

• service is vanuit de handen, 1x laten

stui- teren en wegspelen

• vervolgens moet je elke keer doorlopen

naar de andere kant

• spelen volgens de regels van tafeltennis:

2x stuiteren is af en stuiteren buiten je

veld is ook af. Eventueel aantal keer stui-

teren verhogen

Methodiek
• in teams doen; dus in plaats van doorlo-

pen naar de andere kant, weer achteraan

sluiten bij je eigen team

• eventueel met meerdere keren aanraken

(makkelijker)

Rond de tafel voetvolley

Dieptebal
Organisatie
• 2 stroken rond de middencirkel; een voor

3 spelers aan de bal en een voor 2 verde-

digers

• 2 poppen/dummies als passieve verde-

digers die ook de buitenspellijn voor de

spits aangeven

• groot doel met keeper

Inhoud
• het drietal speelt breed naar elkaar,

totdat een speler een open passlijn ziet

naar de middenvelder

• het tweetal probeert dit te voorkomen

Coaching
Aanvallers:

• ‘Blijf zonder de bal achter de bal.’

• ‘Strakke passes, over de grond, liefst iets

voor de man als je denkt dat hij diep

kan gaan spelen.’

• ‘Kijk al naar open passlijnen voordat je

de bal ontvangt.’

• ‘Speel de spits in de ruimte aan, zodat

hij al snelheid heeft op weg naar het

doel.’

Verdedigers:

• ‘Actieve lichaamshouding.’

• ‘Snelle korte zijwaartse bewegingen om

passlijnen te blokkeren.’

Methodiek
• 2:1 of 3:3 rond de middenlijn

Variatie
• met doeltje(s) waar de verdedigers (en

keeper) in kunnen scoren

• zonder middenvelder; dus in één keer de

spits aanspelen

• zonder spits en keeper, dus dan staat het

aanspelen van het eerste aanspeelpunt

centraal en daarna weer opnieuw; of met

doeltjes om in te scoren

• aan de flank spelen, waarbij een vleugel-

aanvaller wordt ‘gestuurd’ en een voor-

zet geeft

56-57-58-59-60-61-62-63_oefenstof15meter.indd 58 10-06-20 08:51