De Voetbaltrainer 250

Pagina 59 van: De Voetbaltrainer 250

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 0 2 0 2 0 59 Hooghoudspel Inhoud • 2:2 met aan beide kanten 3 kleine goal- tjes • eventueel doeltjes maken met pylonen • blauw start in het eigen startvak en brengt de bal in de lucht ...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 0 2 0 2 0 59

Hooghoudspel
Inhoud
• 2:2 met aan beide kanten 3 kleine goal-

tjes

• eventueel doeltjes maken met pylonen

• blauw start in het eigen startvak en

brengt de bal in de lucht

• elke speler mag maximaal 2x raken en

speelt door

• na maximaal 8 passes moet een team op

doel schieten

• scoren mag in de 3 kleine doeltjes, van-

uit de lucht

• nadat er geschoten is, mag de bal wel via

de stuit in het doel gaan

• als blauw aanvalt, blijft rood in het eigen

startvak

• nadat blauw heeft aangevallen, worden

de rollen omgedraaid

Coaching
• ‘Blijf altijd kijken waar je teamgenoot is,

ook als je de bal aanneemt.’

• ‘Pas je positie bij het vrijlopen aan op de

positie en controle van je teamgenoot.’

• ‘Zet de rode verdedigers op het verkeer-

de been met lichaamsschijnbewegingen.’

• ‘Positioneer je als verdediger zo dat je

altijd toegang hebt tot 2 doeltjes.’

• ‘Maak je lichaam zo groot mogelijk om

de kans te vergroten op een blok.’

Methodiek
• 1x raken per speler, maximaal 15 balcon-

tacten in totaal

• 1:1 met aan beide kanten 2 kleine doel-

tjes (maximaal 10x raken)

• een extra vrije man waarmee in balbezit

een overtal 3:2 ontstaat

Omschakelvorm
Inhoud
• 2 teams van minimaal 4 en maximaal 7

spelers

• blauw start met een dribbel om de pylon

en een schot

• hij moet eerst om de grote pylon zijn om

te mogen schieten

• op het moment dat hij schiet, mag de

rode speler starten

• de blauwe speler schakelt om en pro-

beert het schot te blokken

• nadat rood heeft geschoten, mag de

tweede blauwe speler beginnen

Coaching
• ‘Maak snelheid tijdens het dribbelen om

meer tijd te hebben voor het schot.’

• ‘Schat in hoever je tegenstander is en

dus hoeveel tijd je kunt nemen.’

• ‘Schakel na het schieten direct om en

sprint terug om de bal te blokken.’

• ‘Als je net wel of net niet op tijd bent,

kan een blocktackle uitkomst bieden.’

Methodiek
• spelen voor een individuele winnaar (bij

het andere groepje achteraan sluiten)

• de kleine doeltjes inwisselen voor grote

doelen met keepers

• de andere kant om draaien en daarbij

verplicht met links schieten

• variëren met de plek van de schietpylon,

waardoor de hoek van schieten veran-

dert

56-57-58-59-60-61-62-63_oefenstof15meter.indd 59 10-06-20 08:51