De Voetbaltrainer 250

Pagina 60 van: De Voetbaltrainer 250

www.devoetbal trainer.nl60 C O R O N A - P R O O F Passlijnen openen en blokken Inhoud • 4 smalle vakken in elkaars verlengde, met 2 kleine doeltjes per zijde • blauw start met de bal en probeert te scoren op de 2 kleine do...

www.devoetbal trainer.nl60

C O R O N A – P R O O F

Passlijnen openen en blokken
Inhoud
• 4 smalle vakken in elkaars verlengde, met 2 kleine

doeltjes per zijde

• blauw start met de bal en probeert te scoren op de

2 kleine doeltjes

• de bovenste rode speler probeert de pass naar de

andere blauwe speler te onderscheppen

• de onderste blauwe speler probeert de passlijn

juist te openen en aanspeelbaar te worden

• de bovenste blauwe speler heeft maximaal 10 se-

conden de tijd om te passen

• de onderste blauwe speler mag maximaal 2x raken

en de bal moet blijven rollen

• als de bal uit gaat of er gescoord wordt, krijgt het

team dat daar recht op heeft de bal

• het opstarten van een aanval gebeurt altijd bij de

achterste verdediger

• eventueel wisselen de 2 spelers uit hetzelfde team

na enige tijd van rol

• de bal moet over de grond worden gespeeld, om-

dat een chippass niet geblokt kan worden

Coaching
• ‘Kijk als voorste verdediger waar je tegenstander is

en blijf steeds in zijn passlijn.’

• ‘Kies als achterste verdediger zo positie dat het in

beide doeltjes moeilijk scoren is.’

• ‘Dribbel als opbouwer om passlijnen

te openen, kijk over de bal en ‘ver-

mom’ je pass.’

• ‘Open als aanvaller de passlijn en

sta ingedraaid, want je mag maar

twee keer raken.’

Methodiek
• 2 banen maken, met een tus-

senstrook, waarin 4:4 wordt ge-

speeld met 2 maal 2 duo’s

• 2 kleine doeltjes aan een kant

vervangen door een groot doel

met keeper

Passcompetitie
Inhoud
• op elk veldje wordt 1:1 gespeeld

voor 3 minuten of tot de 3 punten

• in het midden is een lint gespan-

nen op beide hoge pylonen

• de bal moet altijd onder dit lint

door en mag het lint en de pylon

niet raken

• punten scoren kan door de bal over

de achterlijn van de tegenstander

te passen

• elke speler mag 2 keer raken, dus

aannemen en passen, en de bal

moet blijven rollen

• een foutieve aanname of pass over

de zijlijn levert de ander een punt

op

• tel de winstpartijen van elk team

op (2 teams in totaal) of speel een

individuele competitie

Coaching
• ‘Sta op je voorvoeten zodat je klaar

bent voor een aanname.’

• ‘Neem de bal naar voren toe mee

zodat je de afstand naar de tegenstan-

der verkleint.’

• ‘Mik op de hoek van een achterlijn en

probeer niet weg te geven aan welke

kant dit is.’

Methodiek
• maak de achterlijn breder of sta een pass

over (een deel van) de zijlijn toe

• speel 2:2 met 1,5 meter ruimte tussen bei-

de medespelers in (hierin scoren mag niet)

56-57-58-59-60-61-62-63_oefenstof15meter.indd 60 10-06-20 08:51