De Voetbaltrainer 250

Pagina 63 van: De Voetbaltrainer 250

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 0 2 0 2 0 63 Passvorm kijkgedrag Inhoud • in beide vakken staan 5 spelers waarvan er 1 in het middelste vak begint • 3 spelers aan de zijkant hebben een bal, de vierde speler niet • bei...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 0 2 0 2 0 63

Passvorm kijkgedrag
Inhoud
• in beide vakken staan 5 spelers waarvan er 1 in

het middelste vak begint

• 3 spelers aan de zijkant hebben een bal, de vierde

speler niet

• beide teams starten tegelijk en krijgen 30 seconden

de tijd

• daarin proberen ze tot zoveel mogelijk geslaagde

passes te komen

• de bal moet steeds over de lijn aan de zijkant wor-

den gepasst

• de speler in het midden heeft 2 keer raken binnen

zijn eigen vak

• hij vraagt de bal en speelt hem vervolgens naar de

speler zonder bal

• wie in 30 seconden de meeste punten maakt als

team, wint de ronde

• alleen passes die aan de voorwaarden voldoen, tel-

len

• na 5 ronden (iedereen is 1x geweest) is er een win-

naar

Coaching
• ‘Kijk als middenman continu om je heen zodat je

weet waar de speler zonder bal is.’

• ‘Sta als middenman zo ingedraaid

dat je direct kunt draaien richting

de vrije man.’

• ‘Verhoog het handelingstempo door

direct na je aanname door te spe-

len.’

• ‘Speel de bal vanaf de zijkant strak

in om tijd te winnen.’

Methodiek
• met 6 spelers per team heeft 1

speler rust; hij telt hardop het

aantal punten

• een variant is met 1x raken; de

middenman moet nog beter inge-

draaid staan

Rondo met doeltjes
Inhoud
• elke speler blijft in zijn eigen driehoek

(aanvallers) en middenvak (verdedi-

gers)

• rood en wit spelen samen tegen

blauw en proberen te scoren op de

kleine doeltjes

• de speler die scoort, verdient voor zijn

tweetal een punt

• verovert blauw de bal, dan gaat het

tweetal dat de bal het laatst raakte

naar het midden

• wie na een bepaald aantal minuten

de meeste punten heeft, wint

Coaching
• ‘Is de passlijn naar een doeltje open,

probeer dan te scoren.’

• ‘Houdt blauw de as dicht, speel dan

op tempo richting de andere kant.’

• ‘Neem verdedigend middenposities in

om een bepaalde bal af te dwingen.’

• ‘Anticipeer op de keuze die de passer

gaat maken en onderschep de bal.’

Methodiek
• het aanvallende viertal moet binnen een be-

paald aantal passes scoren

• het aanvallende viertal krijgt een

maximaal aantal balcontacten

56-57-58-59-60-61-62-63_oefenstof15meter.indd 63 10-06-20 08:51