De Voetbaltrainer 250

Pagina 64 van: De Voetbaltrainer 250

Tekst: Marco van der Heide Omschakelen naar verdedigen en vrijlopen tussen de linies Uiteraard zijn de wedstrijdbespreking en met name de training een heel geschikt moment om het om- schakelen na balverlies en het vrijlopen tussen de li...

Tekst: Marco van der Heide

Omschakelen naar verdedigen

en vrijlopen tussen de linies
Uiteraard zijn de wedstrijdbespreking en met name de training een heel geschikt moment om het om-

schakelen na balverlies en het vrijlopen tussen de linies te verbeteren. Een andere zeer nuttige optie is het

gebruik van wedstrijdbeelden. Wat zien spelers gebeuren? Hoe vertalen ze dat naar hun eigen voetbal-

handelingen? En hoe kunnen zij zich hierin verbeteren?

Compilaties van videobeelden om met spelers te bespreken

S P E L S I T U A T I E S

Lasse Schöne kan opendraaien, maar door zijn matige lichaamshouding ziet hij dit niet.

www.devoetbal trainer.nl64

Vrijlopen tussen de linies
Topmiddenvelders lijken soms te

voetballen zonder dat het ze enige

moeite kost. Ze blijven rustig, ook

onder druk, en vinden bijna altijd de

juiste oplossing. Een van de sleutels

tot hun succes is hun lichaamshou-

ding die ze in staat stelt om een groot

gedeelte van hun omgeving te zien en

waar mogelijk naar voren te draaien.

In een video in de Mediatheek (ook

zichtbaar voor niet-abonnees) komen

vier situaties terug waarin een mid-

denvelder (Weigl, Modric, Schöne en

De Bruyne) tussen de linies wordt

ingespeeld. De video is te vinden via

de link https://tinyurl.com/tussen-de-

linies.

Op de volgende pagina vindt u moge-

lijke vragen om aan spelers te stellen

over het positioneren tussen de linies

door deze middenvelders.

64-65_spelsituaties.indd 64 10-06-20 08:52