De Voetbaltrainer 250

Pagina 7 van: De Voetbaltrainer 250

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 0 2 0 2 0 7 Compromisloos als iets het teamproces schaadt LvG, de totale coach Portugal is de plek waar Louis van Gaal nu het liefst verblijft. Vanwege het kli- maat, de natuur en zeker ook de vol...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 0 2 0 2 0 7

Compromisloos als iets het teamproces schaadt
LvG, de totale coach

Portugal is de plek waar Louis van Gaal

nu het liefst verblijft. Vanwege het kli-

maat, de natuur en zeker ook de volks-

aard. Zo zijn Portugezen gezagsgetrouw

en dat wordt door hem gewaardeerd. In

mei was Van Gaal voor de promotie van

zijn nieuwe boek wekenlang in Nederland.

Hij zag en voelde midden in de coronacri-

sis het grote verschil.

‘In Portugal lúistert niet alleen ieder-

een als president Marcelo Rebelo de

Sousa coronamaatregelen aankondigt,

ze volgen die ook op. In Nederland

denken zeventien miljoen Nederlan-

ders na een korte periode van ge-

hoorzaamheid allemaal anders over

de algemene richtlijnen die door de

regering zijn afgekondigd, ondanks

de ernst van de situatie. Het wringt in

Nederland altijd het meest als ieder-

een zich aan algemene regels moet

houden. Ook bij voetballers. Als je

individueel met spelers over het na-

leven van regels kunt praten, valt het

meestal mee.’

Corona: van ik naar wij
‘De maatschappij in Nederland ont-

wikkelt zich al decennia in een rich-

ting die het voor een teamsport niet

makkelijker maakt. Iedereen was en

is vooral met zichzelf bezig. Jongeren

sluiten zich urenlang op een kamer

op om met games een eigen wereld te

creëren, met zichzelf in de hoofdrol.

Dat druist tegen alle principes van

een team in. Tijdens corona leerden

we wel weer naar elkaar te kijken

en iets voor elkaar te betekenen. ‘Ik’

werd weer even ‘wij’. Prachtig om

vast te stellen dat we dat nog kunnen.

Daarnaast heb ik wat het Nederlands

voetbal betreft weer hoop richting de

toekomst gekregen. Als ik zie wat de

nieuwe generatie Nederlandse topspe- Fo
to

:
P

ro
S

h
o

ts

06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17_louisvangaal.indd 7 09-06-20 10:09