De Voetbaltrainer 251

Pagina 10 van: De Voetbaltrainer 251

www.devoetbal trainer.nl10 dat tegenstanders die zich aan ons hebben aangepast, toch altijd weer met een nieuw element in onze speel- wijze worden geconfronteerd. Ik geloof dat onze hoge intensiteit komt door onze manier van spelen...

www.devoetbal trainer.nl10

dat tegenstanders die zich aan ons

hebben aangepast, toch altijd weer

met een nieuw element in onze speel-

wijze worden geconfronteerd.

Ik geloof dat onze hoge intensiteit

komt door onze manier van spelen

te trainen, elke dag, maar dan steeds

iets beter, efficiënter. Er gaat enorm

veel tijd zitten in de voorbereiding

en planning van elke sessie. Normaal

gesproken presenteren onze analisten

hun analyse drie of vier dagen voordat

we tegen de volgende tegenstander

moeten. Dit zorgt ervoor dat ik speci-

fieke details kan verwerken in de trai-

ningen die gaan volgen. Zo wordt het

raamwerk dat ik voor die week maak,

steeds verder verfijnd.’

Lockdown
Zo sta je op het punt om als club voor het

eerst sinds 1990 kampioen te worden van

de Premier League, en zo mag je ineens

niet meer op de club komen en zit je voor

onbepaalde tijd thuis. Zou het seizoen nog

afgemaakt worden, werd de grote vraag.

‘Tijdens de lockdown mochten de spe-

lers niet uit huis. We leefden eigenlijk

twee maanden met een heel ander (en

soms afwezig) gevoel van tijd. Spelers

hadden geen ‘agenda’, de vaste rou-

tines waren weg. Aanvankelijk was

onduidelijk of (laat staan wanneer) de

competitie weer hervat zou worden.

Je was niet vrij, maar je had ook geen

concreet doel. Gelukkig had onze

conditietrainer Andreas Kornmayer

een gevarieerd programma gemaakt

gedurende de lockdown voor de boys.

We hielden contact via de app. Eten

werd afgeleverd bij de spelers en staf,

zodat we de deur niet uit hoefden.

We controleerden gewicht, deden

veel groepsessies via Zoom, techniek-

training (daarvoor haalde ik zelfs de

techniekseries uit mijn PSV-tijd weer

van de plank), yoga, hardlopen, stabi-

liteitsoefeningen etc. Alle spelers kre-

gen de nodige materialen zoals ballen

en hartslagmeters thuis en Andreas

zorgde voor een goede afwisseling van

activiteiten. Bij de lockdown was het

afscheid heel abrupt geweest, maar

dankzij de online groepsessies ble-

ven we toch nog verbonden. Dat lijkt

me belangrijk voor ieder team, maar

zéker voor een team dat op het punt

staat om kampioen te worden. De

staf proefde aan alles dat de spelers

er alles aan deden zo fit mogelijk te

blijven.’

Kleine groepjes
In tegenstelling tot de situatie in bijvoor-

beeld Nederland en België, was het in

Engeland de bedoeling om de competitie

uit te spelen. Men keek aanvankelijk naar

de doorstart in Duitsland en iets later kon

ook de Premier League de draad weer op-

pakken.

‘Waar de spelers tijdens de lockdown

thuis moesten blijven, was er welis-

waar sprake van training en belasting,

maar de echte voetbalarbeid was niet

na te bootsen. Zodra er weer in kleine

groepjes op de club getraind mocht

worden, hebben we het dus direct

voetbalspecifiek gemaakt.

De periode met de kleine groepjes

van vier spelers was bedoeld om onze

jongens voor te bereiden op de eerste

‘normale’ trainingsweek. We probeer-

den ze dus vanaf de eerste dag weer

ons tactisch idee te geven. Ik had

nooit gedacht dat je zoveel kon doen

met slechts vier spelers en we hebben

het zo specifiek mogelijk gemaakt. Ik

linkte elke technische vorm aan een

van onze principes. Denk bijvoorbeeld

aan passoefeningen aan de flank met

veel positiewisselingen. Snelle ver-

plaatsingen van de bal en uiteindelijk

diepte zoeken achter de laatste linie

van de zogenaamde tegenpartij (man-

nequins). Daarna reageren op een

tweede bal (counterpressing) waarna

deze bal door snelle combinaties rich-

ting de as ook werd afgewerkt. Op

zichzelf geen bijzondere oefening na-

tuurlijk, maar wel geheel in het teken

van onze manier van spelen.

We eindigden elke training met de

groepjes met een vrij lange tactische

P R O F V O E T B A L

‘Een van de woordvoerders van de World Health Organization (WHO) had

een treffende uitspraak: ‘Je moet handelen voordat je gelijk hebt’ en doelde

hiermee op het bestrijden van het coronavirus voordat het te laat is. Hetzelf-

de geldt binnen ons voetbal: we moeten voorbereid zijn op zowel momenten

van balbezit als balverlies en als staf wisselen we het liefst voordat het te

laat is. Van een totaal andere orde natuurlijk, maar de parallel is wel te trek-

ken. In crisissituaties moet je handelen voordat je gelijk krijgt.’

4

1

‘In een organisatie van tien mannequins in een 4:4:2-formatie werkten we aan
de positionering voor het winnen van de tweede bal en van daaruit snel rond-
spelen.’

06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17_lijnders.indd 10 21-07-20 14:33