De Voetbaltrainer 251

Pagina 11 van: De Voetbaltrainer 251

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 11 vorm. De eerste dag 4:0. In een orga- nisatie van tien mannequins in een 4:4:2-formatie werkten we aan de positionering voor het winnen van de tweede bal en van daaruit snel rond- ...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 11

vorm. De eerste dag 4:0. In een orga-

nisatie van tien mannequins in een

4:4:2-formatie werkten we aan de

positionering voor het winnen van de

tweede bal en van daaruit snel rond-

spelen. Op mijn teken moesten ze 3+1

achterin maken, van kant wisselen

en telkens richting zoeken om via een

overlap een cross te creëren. Met twee

spelers in de zestienmeter en één op

de rand van de zestien, daarna direct

reageren op een extra bal en wederom

door snelle combinaties door de as

afwerken. De eerste training was dus

meteen om in de zestien te komen en

af te werken op twee kleine doeltjes

die in het grote doel stonden. De jon-

gens zeiden na afloop dat ze het idee

hadden dat ze ‘normaal’ aan het trai-

nen waren. Ik denk ook dat dit komt

doordat ik zo veel de relatie legde

naar onze manier van spelen. (zie

tekeningen 1 en 2)

Hetzelfde gold voor de laatste lijn:

hoog staan, tegen de bal spelen, rug-

dekking geven etc. Ik stond vijftien

meter voor hen met de bal en diri-

geerde hen om links en rechts uit te

stappen en de bijhorende steun en

rugdekking te geven. Ik gaf aan dat

ons (counter)pressingspel zo sterk is,

vooral dankzij de kwaliteiten van de

verdedigingslinie. Op het moment

dat er geen druk op de bal is, durven

we tóch hoog te staan. Dit is ook iets

wat is meegekomen met Virgil van

Dijk. In deze passoefening deden we

allerlei variaties. Overspelen naar

elkaar, indribbelen, reageren op mijn

acties: dicht maken als ik indribbelde

als ware ik een tegenstander, of juist

oplopen als ik voorwaarts ging als me-

despeler.

Op het moment dat ik over hen heen

speelde, begon direct ons aanvallende

spel: zo snel mogelijk op de helft van

de tegenstander komen door middel

van een hoge balcirculatie. Onze physi-

cal coach speelde voor keeper en hij

speelde voor deze opbouw/aanval dan

een van het viertal aan. Zij konden dan

afwerken op twee grote doelen op de

zestienmeterlijn van de andere helft,

met een lijn van vijf mannequins er-

voor. (zie tekeningen 3 en 4) Ik had al-

tijd een tweede bal die ik gebruikte als

counter, en daar eindigde de vorm elke

keer. Het was genieten en het niveau

was direct top. Het ging ook hier alle-

maal om energie, energie en nog eens

energie. Omdat ik echt denk dat ener-

gie uiteindelijk wint van elk tactisch

idee. De spelers moesten direct voelen

‘Bij de lockdown was het afscheid heel
abrupt geweest, maar dankzij de online

groepsessies bleven we toch nog verbonden’

3

2

‘Dezelfde organisatie, maar nu inclusief afronden op twee kleine doeltjes die in
het grote doel stonden.’

‘Trainingsvorm voor de laatste lijn: hoog staan, tegen de bal spelen, rugdek-
king geven etc. Ik stond vijftien meter voor hen met de bal en dirigeerde hen om
links en rechts uit te stappen en de bijhorende steun en rugdekking te geven.’

06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17_lijnders.indd 11 21-07-20 14:33