De Voetbaltrainer 251

Pagina 12 van: De Voetbaltrainer 251

www.devoetbal trainer.nl12 vanuit ons als staf en vanuit mij dat dit het verschil maakt. Door beide te com- bineren, zijn we niet meer te stoppen, zei ik continu.’ Opstart teamtraining Het trainingscomplex van Liverpool leek int...

www.devoetbal trainer.nl12

vanuit ons als staf en vanuit mij dat dit

het verschil maakt. Door beide te com-

bineren, zijn we niet meer te stoppen,

zei ik continu.’

Opstart teamtraining
Het trainingscomplex van Liverpool leek

intussen grotendeels op een ziekenhuis,

maar uiteindelijk mocht er onder voor-

waarden toch weer als team getraind

gaan worden. Er waren nog een paar pun-

ten nodig, afhankelijk van de resultaten

van Manchester City dat bij de herstart op

maar liefst 25 punten achterstand stond.

‘Op een gegeven moment was duide-

lijk wanneer de Premier League weer

opgestart zou worden en mochten

we weer teamtrainingen houden op

de club. We startten deze periode

met een speech van Jürgen, met het

idee om ons opnieuw te moeten be-

wijzen en alles opnieuw te moeten

verdienen. Allemaal nederig blijven,

als eerste stap, want we hadden nog

niets! Als we allemaal hongerig en

gepassioneerd blijven voor de bal,

wordt het stap 2 tot en met 20. Jürgen

was briljant in deze speech. Ons doel

vanaf het moment dat we samenkwa-

men was om het beste voetbal te spe-

len dat ooit achter gesloten deuren is

gespeeld. We leggen onszelf daarmee

nogal wat druk op, elke keer opnieuw.

De eerste echte sessie met de hele

groep was zó goed: energie, tempo,

counterpressing met idee. Ik wilde

starten met een vorm waarmee we

al onze sterke punten tactisch stimu-

leerden. Als een vorm alles heeft wat

we willen bereiken, is het deze: 8:5

+2. (zie tekening 5) De oefening moet

naar mijn mening altijd de coaching

doen, zodat Jürgen kan observeren en

ik alleen maar hoef te stimuleren. Dit

geeft mij ook de mogelijkheid om in-

dividueel rustig met spelers te praten

in de rustperiodes. Ik legde eerst het

grote idee uit. We speelden drie keer

vijftien minuten 8:5 +2. De acht spe-

lers startten met de bal en moesten

kansen creëren tegen de vijf. Wan-

neer de vijf spelers de bal veroverden,

konden ze counteren met de twee

spitsen. De acht spelers moesten aan-

vallen en tegelijkertijd de twee spitsen

beschermen. Alles wat daarvóór al in

de kleine groepjes gestimuleerd werd.

Bijvoorbeeld: direct zoeken naar op-

lossingen door actief te zoeken naar

ruimte als we de bal veroveren. Dat

geldt voor onze centrale verdedigers

en voor onze aanvallers.

We wilden onze spelers voorbereiden

op de fysieke belasting van het spelen

van een competitiewedstrijd, iets wat

ze lange tijd niet hadden gehad. Daar-

naast introduceerden we opnieuw

onze eigen manier van spelen, met

een doorontwikkeling waar en wan-

neer het kon. Bij elke training moeten

we laten zien wie we zijn, waarom we

zo zijn en waar we anders willen zijn

dan elk ander team in deze compe-

titie. Het is zoals Jürgen het toen zei:

het is een droom dat fans ons kunnen

herkennen, op onze manier, en dat

P R O F V O E T B A L

5

4

‘Wat mij betreft de moeder aller trainingsvormen: 8:5 +2.’

‘Tactische oefening met passieve weerstand, met afwerken op twee doelen op
de andere helft.’

06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17_lijnders.indd 12 21-07-20 14:33