De Voetbaltrainer 251

Pagina 13 van: De Voetbaltrainer 251

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 13 deze fans onze identiteit voelen en be- leven. We hadden ook genoeg tijd om met spelers te praten tijdens de trai- ning, want ik zorgde voor extra veel rustmomenten tussen de activi...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 13

deze fans onze identiteit voelen en be-

leven. We hadden ook genoeg tijd om

met spelers te praten tijdens de trai-

ning, want ik zorgde voor extra veel

rustmomenten tussen de activiteiten

door, met het oog op de belasting/be-

lastbaarheid. Maar vervolgens wel vol

gas als we begonnen.’

11:11 oefenen
‘We wilden direct in de eerste week

waarin het mogelijk was een oefenwed-

strijd spelen. We hebben in totaal in

vier weken drie keer onderling gespeeld

en één keer tegen een ‘echte’ tegen-

stander: Blackburn Rovers. We wilden

met deze stadionwedstrijden de spelers

het gevoel geven om te spelen en te

concurreren zonder publiek. Het enige

wat we voorafgaand meegaven was,

dat we echt toegewijd moesten zijn aan

onze principes om hetzelfde niveau

te bereiken als voorheen. Toewijding

en overgave. De eerste oefenwedstrijd

direct na de eerste trainingsweek was

meteen een belangrijke stap in die

richting. Het was een ongelooflijk ge-

voel om terug te zijn in ons iconische

stadion. Het is ons huis, en het maakt

een sterke verbinding tussen ons al-

lemaal. Om de eerste trainingsweek

af te maken met 4x 10 minuten op

Anfield was geweldig. De laatste week

van de ‘voorbereiding’ zag er precies

zo uit als de week erna. We speelden

tegen Blackburn en drie dagen later een

laatste onderlinge wedstrijd. Precies

zoals onze eerste competitieweek eruit

zou zien met eerst Everton en drie da-

gen later Crystal Palace. Tegen Palace

speelden we onze beste wedstrijd van

2020. Je kunt je voorstellen hoe blij we

allemaal waren. We geven doorgaans

niet veel aandacht aan statistieken,

maar Palace had gedurende de gehele

wedstrijd nul balcontacten in onze zes-

tienmeter gehad. Dat is best uniek te

noemen. Het geeft goed weer dat als we

goed verdedigen, we des te meer kun-

nen aanvallen.’

Trainingsweek
Het trainen onder beperkende voorwaar-

den is dus al met al, gegeven de omstan-

digheden, goed verlopen. Hoe is normaliter

uw werkwijze?

‘Laat ik er een recente trainingsweek

bij halen in aanloop naar een compe-

titiewedstrijd na de coronapauze. Vol-

gens mij is dit een mooi voorbeeld van

mijn of onze werkwijze, die in week

1 van het seizoen niet of nauwelijks

anders is dan in week 28. Over een

heel seizoen heen vind ik harmonie

ontzettend belangrijk. Oftewel, we

geven continu dezelfde inhoudelijke

prikkels aan onze spelers als het gaat

om onze spelprincipes, zonder dat het

voor hen als een sleur kan aanvoelen.

Dus veel herhaling, maar steeds iets

anders verpakt. Voor mij als trainer is

er een helder raamwerk van oefenvor-

men waarbinnen ik alles kan verpak-

ken. Het komt hier op details aan: de

ene keer train je iets op basis van een

waarneming tijdens de vorige trai-

ning, de andere keer licht je er iets uit

naar aanleiding van de komende te-

genstander. Zeker bij midweekse wed-

strijden hebben we soms maar twee

trainingsdagen, maar soms zijn dat

er ook weleens vier. In mijn database

van trainingen hanteer in de term

‘M-4’ voor vier dagen voor matchday,

M-3 bij drie dagen ervoor, etc.’

M-4
‘Tactische rondo 4:2 in een vierkant

van 10×10 meter, met 1x raken voor

het viertal. Zij moeten constant voor-

uitdenken, focussen, driehoeken

maken, en support geven door steeds

snel en kort vrij te lopen. Nu lag het

accent op het balbezit door het viertal,

maar zou de nadruk liggen op (coun-

ter)pressing, dan zou een regel kun-

nen zijn dat het verdedigende tweetal

mag wisselen als zij de bal binnen zes

passes van het viertal hebben onder-

schept. We spelen de rondo 4:2 vaak,

en laten hem soms ook in een grotere

vorm terugkomen, met richting. (zie

tekening 6)

Deze rondo van zo’n acht minuten

doen we vaak in combinatie met

een hooghoudvorm die dan vier

minuten duurt. We noemen dit het

‘De oefening moet de coaching doen,
zodat Jürgen kan observeren en ik alleen

maar hoef te stimuleren’

6

‘We spelen de rondo 4:2 vaak, en laten hem soms ook in een grotere vorm te-
rugkomen, met richting.’

06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17_lijnders.indd 13 21-07-20 14:33