De Voetbaltrainer 251

Pagina 14 van: De Voetbaltrainer 251

www.devoetbal trainer.nl14 ‘1-2-3-spel’ en het wordt gedaan in tweetallen. Ze spelen de bal hoog- houdend naar elkaar over, maar degene die de bal afspeelt, zegt op het moment dat de bal van zijn voet gaat of zijn maat de bal ...

www.devoetbal trainer.nl14

‘1-2-3-spel’ en het wordt gedaan in

tweetallen. Ze spelen de bal hoog-

houdend naar elkaar over, maar

degene die de bal afspeelt, zegt op

het moment dat de bal van zijn voet

gaat of zijn maat de bal 1x, 2x of 3x

moet raken. Dit is niet alleen een

funoefening. Ten eerste vliegen de

vonken ervanaf bij onze spelers. Ie-

dereen zoekt de grenzen op en het is

als trainer ook altijd geweldig om te

zien hoe dit gaat. Maar ondertussen

trainen de spelers zonder dat ze het

weten ook iets wat heel belangrijk is

en bij onze manier van spelen hoort!

Als gevolg van onze counterpressing

krijgen we geregeld (half)hoge ballen

te verwerken, waarna ook het con-

troleren van de tweede bal komt. Om

daar maximaal gebruik van te kun-

nen maken tijdens wedstrijden wil

je natuurlijk dat de bal voor ons zo

snel mogelijk onder controle wordt

gebracht. Het 1-2-3-spel is dan een

technische vorm die het spel door de

lucht en het snel denken (en uitvoe-

ren) verbetert.

Vervolgens spelen we een tactisch

toernooi 6:6. Elk partijtje duurt vijf

minuten en heeft een ‘tactische regel’.

We spelen dit vier keer en houden

tussen de partijen door twee minuten

rust. Het team dat de eerste wedstrijd

wint, krijgt één punt. Win je de twee-

de wedstrijd, dan krijg je twee punten.

De laatste twee wedstrijden leveren

bij winst ieder drie punten op. Teams

deel ik in qua relaties op het veld:

rechterkant, linkerkant, as, aangevuld

met wisselspelers.

Wedstrijd 1: het gaat om snel denken

en beweging creëren, spelers mogen

de bal maar 1x raken; degene die de

bal verovert, mag 2x raken. Tijdens

de tweede vijf minuten moeten beide

ploegen de bal minimaal 5x overspelen

voordat ze mogen scoren. Als je de

keeper gebruikt, start de telling op-

nieuw. Hier stimuleren we pressing en

counterpressing. In het derde partijtje

mag je alleen scoren als het hele elftal

op de helft van de tegenstander is.

We willen een team dat altijd samen

is en korte afstanden hanteert om

counterpressingmomenten voor te be-

reiden. Dan is dit de beste regel om dit

gegeven te stimuleren en tegelijkertijd

spelers vrij te laten om te kunnen spe-

len. In de vierde partij van vijf minuten

kunnen de spelers scoren op ‘poorten’

aan de flanken. Hier willen we het

snel wisselen van kant stimuleren. Je

krijgt één punt als de bal door de poort

P R O F V O E T B A L

7

‘Een tactische 7:10 waarbij het tiental speelt zoals de volgende tegenstander.’

‘Het 1-2-3-spel is een technische vorm die het spel door de lucht en het snel
denken (en uitvoeren) verbetert.’

06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17_lijnders.indd 14 21-07-20 14:33