De Voetbaltrainer 251

Pagina 15 van: De Voetbaltrainer 251

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 15 8 wordt gespeeld en drie punten voor ieder doelpunt. Je creëert zo positie- spel op de flanken en diepte door de as. Deze wedstrijdjes eindigen altijd in scores zoals 12-14. We m...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 15

8

wordt gespeeld en drie punten voor

ieder doelpunt. Je creëert zo positie-

spel op de flanken en diepte door de

as. Deze wedstrijdjes eindigen altijd in

scores zoals 12-14. We maken daar een

ongelooflijk niveau mee. Opvallend is

trouwens dat heel vaak het team van

keeper Alisson Becker wint. In wélk

team ik hem ook indeel. Alisson ‘The

Cat’ Becker maakt ook op de training

reddingen van wereldklasse, zodat zijn

tegenstanders dus ook tijdens onze

trainingen op hun best moeten zijn

om te kunnen scoren. Hoe mooi is dat!

We kunnen nooit vergeten wie we zijn,

waar we staan, vanwege de ongeloof-

lijke spelers die we hebben.’

M-3
‘Drie dagen voor de wedstrijd starten

we de training met de rondo 3:6 voor

counterpressing; drie teams van drie

spelers die om beurten jagen op de bal

na balverlies door hun ploeg. In deze

momenten moeten de andere twee

teams de bal snel en vloeiend rond

laten gaan. Deze rondo is ons spel van

de wedstrijd, maar dan in een kleine

ruimte. De focus die ik met deze oefe-

ning probeer te creëren, is perfect als

start van trainingen waarin onze be-

langrijkste ideeën getraind worden.

Daarna volgde een tactische 7:10

(zie tekening 7), waarbij het tiental

speelde zoals de volgende tegenstan-

der. Onze vier verdedigers en drie

middenvelders staan daartegenover

en moeten, mede dankzij de buiten-

spelregel, het gevoel krijgen dat zij

– ook al staan zij in ondertal – de hele

wereld aankunnen. Door de afstanden

compact te houden en uiteindelijk

druk op de bal te krijgen, hoog te

durven verdedigen en te spelen met

buitenspel, oefenen we dan ons ver-

dedigende spel. Wij werken aan onze

middenveldpressing en diepe pressing

in ondertal. Na balverovering kan het

zevental openen op de drie aanvallers

die de counter snel afmaken. Tijdens

de aanval van het tiental kan het ook

zijn dat ik de naam van een van onze

drie aanvallers roep. Hij moet dan

direct meeverdedigen. Het is situatief

bepaald of dat vaak gebeurt (bijvoor-

beeld in aanloop naar een sterke

tegenstander) en wie dat vaker moet

doen dan de ander (afhankelijk van

tactische keuzes die we maken). Deze

oefening duurt trouwens maar tien

minuten. Dan moeten we de kern wel

geraakt hebben.

Na een korte pauze volgde de tweede

tien minuten met een focus op ons

opbouwende en aanvallende positie-

spel. We eindigden de training met

11:11 met pressing en counterpressing,

waarin beide teams minimaal zes pas-

ses moeten geven voordat ze uit hun

vak mogen gaan om te scoren.’

M-2
‘Twee dagen voor de wedstrijd begon-

nen we met de rondo 5:2 en hadden

we daarna de focus op het afwerken:

vijf ballen die snel achter elkaar afge-

werkt worden met enorm veel varia-

tie; na de laatste cross loopt dit direct

over in een overtal 6:4 waar het idee

is om continu de counter te stoppen

en meteen weer door te kunnen met

aanvallen. (zie tekening 8)

Daarna volgde de pass- en afwerk-

vorm 10:keeper. Vanuit hun posities

maar met de nodige vrijheid moeten

de tien basisspelers tot afwerken ko-

men. Ik speelde dan de tweede bal

ergens in het veld waarop de tien spe-

lers moesten reageren. Dat inspelen

doe ik dan niet willekeurig. Ik plaats

de ballen vooral daar waar het groot-

ste gevaar bij de komende tegenpartij

ligt. Het is dus zaak dat iedereen di-

rect weer de focus heeft op de volgen-

de bal. Of je nou net een wereldgoal

maakte of juist hoog overschoot, dat

‘Focus op het afwerken: vijf ballen die snel achter elkaar afgewerkt worden met enorm veel vari-
atie; na de laatste cross loopt dit direct over in een overtal 6:4 waar het idee is om continu de
counter te stoppen en meteen weer door te kunnen met aanvallen.’

‘De tactische 7:10 duurt maar tien
minuten. Dan moeten we de kern

wel geraakt hebben’

06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17_lijnders.indd 15 21-07-20 14:33