De Voetbaltrainer 251

Pagina 18 van: De Voetbaltrainer 251

www.devoetbal trainer.nl18 Datagebruik bij Leicester City Sormaz begint zijn verhaal met de drie voornaamste gebieden waarvoor clubs data gebruiken. 1. Het vinden en evalueren van spe- lers binnen de scoutingsafdeling. 2. Het ve...

www.devoetbal trainer.nl18

Datagebruik bij Leicester City

Sormaz begint zijn verhaal met de

drie voornaamste gebieden waarvoor

clubs data gebruiken.

1. Het vinden en evalueren van spe-

lers binnen de scoutingsafdeling.

2. Het verzamelen van fysieke data,

bijvoorbeeld om de ideale trainings-

belasting te bepalen.

3. Het analyseren van wedstrijden op

tactisch niveau, zowel van het eigen

team als van tegenstanders.

Twee typen
Voetbalclubs werken met twee ver-

schillende soorten statistieken: event

Event data Tracking data

Meten alle voetbalhandelingen waarbij een bal

betrokken is.

Bepalen ruim 100.000 keer per wedstrijd de lo-

catie van elke speler op het veld.

Leveren zo’n 2.500 gegevens per wedstrijd op. Resulteren in ongeveer 3.500.000 gegevens per

wedstrijd.

Het verkrijgen van dit type data is mensen-

werk.

Worden machinegestuurd verkregen, bijvoor-

beeld met gps-hesjes.

Geven geen informatie over spelers die geen

voetbalhandeling met bal verrichten.

Geven geen informatie op welke manier spe-

lers de locatie van de bal beïnvloeden met hun

voetbalhandelingen.

Tekst: Marco van der Heide

L E I C E S T E R C I T Y

Head of Analytics schetst grote lijnen van data-analyse

data en tracking data (zie tabel). Sor-

maz legt uit welke dit zijn en waarin

ze verschillen.

‘Event data hebben betrekking op

voetbalhandelingen met de bal, zoals

schoten, passes, tackles en duels. Die

handelingen worden gekoppeld aan

de plek op het veld (ruimte) en het

moment (tijd) waarop ze plaatsvin-

den. Dit gebeurt voor iedere wedstrijd

handmatig, meestal aan de hand van

videobeelden. Event data leiden tot

twee- à drieduizend gegevens per

wedstrijd. Een veelgebruikte toepas-

sing van event data is expected goals

(zie kader).’

Tracking data houden voor alle spe-

lers op het veld 25 keer per seconde

bij waar ze zich bevinden. Dit levert in

totaal maar liefst drieënhalf miljoen

gegevens per wedstrijd op.

‘Deze vorm van data vergt veel ver-

werkingskracht van computers en

kennis van specialisten. Daar staat te-

genover dat de mogelijkheden ruimer

zijn, zoals het meten van onderlinge

afstanden tijdens het verdedigen.’

Aan beide datavarianten kleven na-

delen, zo licht Sormaz toe. ‘Event

data geven alleen informatie over de

spelers die direct bij een voetbalhan-

deling mét bal betrokken zijn, dus

heel veel informatie is niet beschik-

baar. Tracking data geven deze loca-

tie wel, maar koppelen hier niet (di-

rect) aan wat er met de bal gebeurt.

De rijkste dataset verkrijg je dus door

beide datavormen aan elkaar te kop-

pelen.’

Wisselwerking
Na de algemene introductie zoomt

Sormaz in op de wisselwerking tussen

een data-analist en een trainer, het

hoofdthema van het congres. Dit doet

hij aan de hand van verschillende

stappen: de vraag helder definiëren,

de data analyseren, de conclusies vi-

sualiseren en de bevindingen toelich-

ten (afbeelding 1).

De Tactical Insight Conference 2020 in Leicester werd ingeleid

door Mladen Sormaz, Head of Analytics van Leicester City. Hij

legde in vogelvlucht de belangrijkste toepassingen van data

uit, evenals het type statistieken waarmee wordt gewerkt en

de belangrijkste tips voor een goede samenwerking tussen de

data-analist en de technische staf.

De belangrijkste verschillen tussen event data en tracking data.

18-19_sormazleicester.indd 18 21-07-20 14:34