De Voetbaltrainer 251

Pagina 21 van: De Voetbaltrainer 251

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 21 eindelijk werk je in hetzelfde team aan hetzelfde doel, dus moet je altijd samenwerken. Soms komt de coach met een idee, soms de analist. We weten hoe het werkt in aanloop naar ...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 21

eindelijk werk je in hetzelfde team

aan hetzelfde doel, dus moet je altijd

samenwerken. Soms komt de coach

met een idee, soms de analist.

We weten hoe het werkt in aanloop

naar een wedstrijd: er worden ver-

schillende tactische varianten bespro-

ken om uiteindelijk tot het beste plan

te komen. Dat proces vindt pas plaats

als er ideeën worden uitgewisseld,

niet als de analist een rapport op het

S P E C I A L
D A T A – A N A L Y S E

bureau van de trainer dropt en weg-

loopt.’

Databevindingen
terugkoppelen
Jens Fjellström:
‘Bij het analyseren
van een wedstrijd van LAFC kwam ik

verschillende aanvalspatronen via de

zijkanten tegen. Soms deden ze dat

om aan een bepaalde kant door te

komen, een andere keer om ruimte

te creëren in de as en ook regelmatig

om de tegenstander naar een kant te

lokken en het spel te verleggen naar

de andere kant. Ik was benieuwd wat

Sam in de data terugzag over deze

aanvalspatronen over de vleugels.’

Sam Gregory: ‘Mijn beeld strookte niet
met dat van Jens, onder meer in de

wedstrijd tegen Colorado. Op afbeel-

ding 1 zie je een passmap van LAFC

uit die wedstrijd. Ze spelen 1:4:3:3

met hoge backs en de buitenspelers

Rossi en Vela ver aan de binnenkant.

Atuesta is de meest controlerende

middenvelder, Blessing de meest aan-

vallende, met Kaye daartussenin. Hoe

dikker een lijn tussen twee spelers,

hoe meer ballen zij naar elkaar toe

spelen. De plek waar een speler staat

is zijn gemiddelde positie. Zowel aan

de passlijnen als aan de positie van de

drie aanvallers zie je dat LAFC vooral

centraal aanvalt en minder via de

zijkanten. Dat koppelde ik terug aan

Jens.’

Jens Fjellström: ‘Met andere woor-
den, volgens de data van Sam zat ik

ernaast. Daarom ben ik meer beelden

gaan kijken en toen moest ik conclu-

deren dat Sam gelijk had. In de wed-

strijd die ik zag, vielen ze inderdaad

Een passmap van LAFC, dat van links naar rechts aanvalt, tegen Colorado.

Een voorbeeld van een pass door het blok heen (links) en van een pass om het blok heen (rechts).

1

2

20-21-22-23_sportiq.indd 21 21-07-20 14:34