De Voetbaltrainer 251

Pagina 23 van: De Voetbaltrainer 251

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 23 S P E C I A L D A T A - A N A L Y S E zien dat passes die om het blok heen werden gespeeld over het algemeen vaker binnen acht seconden tot een schot leidden als ze relatief cen...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 23

S P E C I A L
D A T A – A N A L Y S E

zien dat passes die om het blok heen

werden gespeeld over het algemeen

vaker binnen acht seconden tot een

schot leidden als ze relatief centraal

plaatsvonden. De passes die helemaal

naar de zijkant werden gespeeld, leid-

den zelden binnen acht seconden tot

een doelpoging.

Sommige passes in beide afbeeldin-

gen lijken op elkaar, qua locatie. Met

event data waren we dus niet in staat

geweest om ze in te delen naar ‘door

het blok heen’ of ‘om het blok heen’.

Daarmee heb je alleen informatie over

spelers die direct bij voetbalacties met

bal betrokken zijn. Met tracking data

kan dit wél. Je weet de posities in het

veld van het verdedigende team en

dus kun je er het label ‘doorheen’ of

‘omheen’ aan hangen.

Jens Fjellström: ‘Dit is informatie
die bij veel coaches een belletje doet

rinkelen. Ik wilde er graag meer over

weten, dus vroeg ik Sam om een af-

speellijst te maken met de vijftien

schoten van LAFC met de hoogste ex-

pected goals waarde. Zo’n lijst stelt me

in staat om een beter beeld te krijgen

bij de kracht van LAFC: het aanvallen

door de as. Ik krijg te zien hoe dit er in

de praktijk uitziet.’

Connecties tussen spelers
Jens Fjellström:
‘Ik legde nog wat vra-
gen bij Sam neer. Wie zijn de belang-

rijkste spelers? Wat zijn de belangrijk-

ste connecties tussen spelers waar we

rekening mee moeten houden? En op

welke patronen moeten we met name

voorbereid zijn? Dan zie je dus een

proces ontstaan vergelijkbaar met dat

in de trainerskamer.’

Sam Gregory: ‘Allereerst ben ik naar de
connecties tussen spelers gaan kijken.

Welke middenvelders bereiken welke

aanvallers vaak en op welke manier

gebeurt dit (afbeelding 5)? Een paar

dingen vallen op. Allereerst dat Bles-

sing zelden aanvallers bereikt door het

blok van de tegenstander heen (zie de

vierde staaf, red.). Daarnaast wordt

duidelijk dat Vela en Rossi veel meer

passes ontvangen van de drie midden-

velders dan Rodriguez. Vela ontvangt

veel line breaking passes van Kaye, ter-

wijl Rossi passes van Kaye juist veel

vaker om het blok heen ontvangt.’

Jens Fjellström: ‘Als we dat vertalen
naar de tactiek voor de eerstvolgende

wedstrijd, dan willen we van de drie

middenvelders dus liever Blessing aan

de bal hebben dan Atuesta of Kaye.

Hij speelt de bal veel vaker om het

blok heen, terwijl LAFC daar niet op is

ingesteld.

Als Kaye aan de bal is, zoekt hij vaak

Vela in de diepte. Dat is een bedrei-

ging. Daar zoek ik dan als coach

videoclips bij om aan de spelers te

laten zien. Zo wordt het visueel en het

geeft ons de mogelijkheid te bespre-

ken hoe we hem gaan bespelen. Laat

hem niet aan de bal komen. En als dat

wel gebeurt, haal dan de diepte eruit

waar Vela waarschijnlijk de bal in wil

ontvangen.

Op deze manier leggen we per wed-

strijd twee of drie accenten in onze

manier van verdedigen. Hetzelfde

geldt voor de manier waarop wij aan-

vallen door te profiteren van hun ver-

dedigende zwaktes.’

Sam Gregory: ‘Hierin is de wisselwer-
king tussen tactiek en data cruciaal.

Ik had ook kunnen zeggen: ‘Zo, dit

is mijn data-analyse, zie maar wat

je ermee doet.’ Nee, je wilt een wis-

selwerking creëren. ‘Dit haal ik uit de

data, hoe zie jij dat?’ En daarop komt

de coach terug met een nieuwe vraag.

Het is een interactief proces, je wis-

selt steeds informatie uit en zo krijg je

meer inzichten in de manier waarop

je de kans vergroot op het winnen van

de eerstvolgende wedstrijd.’

Jens Fjellström: ‘Zet data-analisten
dus niet in het ene kantoor terwijl

de coaches in het kantoor ernaast

zitten. Sloop de muur, breng ze

samen!’

Passconnecties tussen de middenvelders (passers) en aanvallers (ontvangers) voor

beide typen passes.

‘Sloop de muur tussen het kantoor
van de trainers en van de analisten

en breng ze samen!’

5

20-21-22-23_sportiq.indd 23 21-07-20 14:34