De Voetbaltrainer 251

Pagina 26 van: De Voetbaltrainer 251

waarin beide teams staan. Fernández legt uit dat men hier binnen FC Barce- lona net iets anders tegen aankijkt. Zij gaan uit van drie principes: relocation, redistribution en recovery (zie de af- beelding op de vorige pagina). ‘...

waarin beide teams staan. Fernández

legt uit dat men hier binnen FC Barce-

lona net iets anders tegen aankijkt. Zij

gaan uit van drie principes: relocation,

redistribution en recovery (zie de af-

beelding op de vorige pagina).

‘Relocation gaat om de manier waarop

je jezelf positioneert. Hoe kan ik con-

tinu in contact zijn met de bal? Als je

het elftal met Xavi, Iniesta en Messi

voor de geest haalt, weet je dat zij dat

altijd waren. Messi speelde op papier

meestal als spits, maar in de praktijk

was hij waar de bal was, in de buurt

van Xavi en Iniesta.

Redistribution is het communiceren

met de bal. Met de snelheid en de

richting van de bal zenden we een

boodschap naar teamgenoten. Door

F C B A R C E L O N A

de bal rond te laten gaan, creëren we

gaten in de organisatie van de tegen-

stander. Primair willen we niet de bal

verplaatsen, maar de tegenstander.

Recovery bespraken we net al: het

heroveren van de bal als we hem

verliezen. We jagen de tegenstander

direct af om de bal weer in ons bezit

te krijgen.

Uiteraard hangen deze drie principes

sterk met elkaar samen. Door in bal-

bezit relatief dicht bij elkaar te spelen

(relocation) en geduldig te spelen, met

veel korte passes (redistribution), cre-

eren we betere voorwaarden voor het

heroveren van de bal (recovery).’

Statistieken
Hoe kijkt Fernández als coach van de

coaches tegen het gebruik van data

aan? ‘Ik ben altijd wat sceptisch ge-

weest met betrekking tot statistieken.

Ik kijk liever naar het grote plaatje en

dat is met data lastig, omdat je niet

alles kunt meten en dus het geheel

niet kunt overzien.

Statistieken kunnen informatie bieden

en daarmee een ander perspectief

geven. Als het op die manier wordt

gebruikt, ben ik er een voorstander

van. Maar data moeten nooit de basis

vormen voor het nemen van beslis-

singen. Dat betekent namelijk dat je

verder weg beweegt van je intuïtie en

interpretatie op basis van de situatie

in zijn geheel. Die intuïtie en interpre-

tatie vormen de basis, data vormen

een aanvulling.

Ik zal een simplistisch voorbeeld noe-

men van data die veel gebruikt wor-

den, maar een vertekend beeld geven.

Vergeleken met de wedstrijd tegen

Celtic hadden we drie dagen daarvoor

tegen Deportivo Alavés meer balbe-

zit, waagden we meer doelpogingen

en namen we meer hoekschoppen

(afbeelding 2). Tegen Alavés verloren

we met 1-2, terwijl we Celtic met 7-0

verpulverden. Wat zeggen zulke sta-

tistieken dan precies? Het gaat erom

wat je doet met balbezit en wat voor

doelpogingen je creëert.

Anderzijds zijn er natuurlijk ook veel

statistieken wél nuttig. Waar het uit-

eindelijk altijd om draait is: hoe maak

je de vertaling naar het veld? Wat be-

tekent het in de praktijk voor de spe-

lers? Data zijn pas van toegevoegde

waarde als ze aan de basis staan van

verbeteringen op het veld.’

Interactie creëren
De la Rosa vervolgt: ‘Om data te be-

grijpen, moet je in staat zijn om het

voetbalspel zelf te begrijpen. Daarom

gebruiken we veel videobeelden met

de tactische camera. Vanuit deze vi-

deobeelden komen we aan de data,

dus ze vormen het startpunt. En met

de data zoeken we vervolgens weer

Statistieken uit de wedstrijden tegen Alavés en Celtic.

24-25-26-27_barcelona.indd 26 21-07-20 14:35