De Voetbaltrainer 251 – pag. 28

| |

Extra tijd voor andere dingen

C O L U M N
Peter Hyballa was onder meer werkzaam bij Bayer
Leverkusen (Onder 19 en ad interim bij de eerste
selectie), Borussia Dortmund onder 19 en NEC
Nijmegen. Tot de winterstop was Hyballa werkzaam als
trainer bij de Slowaakse club DAC Dunajská Streda.
Tot juli van dit jaar was hij trainer van NAC Breda.

Op het moment van schrijven ben ik

clubloos na ontslag. Dat is part of the job

en nu gaat het leven verder. Het is be-

langrijk om als hoofdtrainer je mening te

verdedigen. Misschien is het het lot van

een voetbaltrainer, want je weet dat het

in de toekomst waarschijnlijk wéér zal

gebeuren. Een belangrijke les voor me is

om er niet depressief van te worden. Als je

ontslagen wordt, ben je echt alleen. Je mag

niet in het negatieve blijven hangen. Ik

kom al vrij snel weer in de

standby-modus.

En ik ben méér dan al-

leen voetbaltrainer. In het

verleden heb ik clubloze

periodes altijd ‘constructief’

willen benutten. Ik ging

bijvoorbeeld stagelopen

bij interessante trainers

zoals Jordy Cruijff en Alex

Zorniger. Ik kijk dan niet

alleen naar de veldtrainingen, maar let

vooral op hun visie en presentatie. Of ik

zocht trainers als Louis van Gaal of Jürgen

Klinsmann op om over het vak te praten.

Ik regelde mijn eigen bijscholing, zonder

studiepunten ervoor te krijgen. Ook heb ik

naar andere sporten gekeken en met coa-

ches gepraat. Bijvoorbeeld in het handbal

in Duitsland. Dat is pas een harde sport!

En ik verzorg sowieso jaarlijks workshops

voor voetbaltrainers. Ik zeg dan wat ik

denk en laat dan op het veld zien wat ik

bedoel. Voetbaltrainers zijn zo ongeveer

het meest kritische publiek dat je hebben

kunt, dus dat houdt je vanzelf scherp. Ook

heb ik presentaties voor managers gehou-

den. In voetbalclubs praat ik net zo mak-

kelijk met de Raad van Commissarissen

als met de die hard supporter. Of ik verdiep

me in belangrijke aspecten rondom het

vak van voetbaltrainer, zoals leiding geven

of videoanalyse. Op die manier heb ik ook

mijn collega Maik Drzensla ontmoet. Hij

is supergoed met de laptop. Ik ben nu ook

weer met een boek bezig. Overigens hoef

ik daarvoor niet eens per se clubloos te

zijn. Hoe druk ik ook met een club ben, ik

kan altijd wel in meer of mindere mate

tijd maken voor iets anders. Ik wil sowieso

voorkomen dat ik een eendimensionaal

persoon word, met alleen voetbal en de

voetbalwereld als referentiekader.

In een eerdere periode zonder club gaf ik

op Malta in de ochtenden voetbaltraining

aan kinderen. In de middagen was ik bezig

met het opleiden van trainers namens

de Maltese bond en aan het eind van de

dag zag ik weer een heel andere kant van

de maatschappij, in het dagelijks leven

aldaar. Hoe leerzaam is dat! Ik denk dat

ik mede daardoor met spelers uit letter-

lijk alle windstreken wel kan opschieten.

Profvoetballers zijn ook ‘gewoon’ mensen,

met allerlei eigenschappen vandien. En ik

blijk hen, en bijvoorbeeld ook supporters,

meestal echt te

kunnen raken.

In een clubloze

periode heb ik ook

meer tijd voor te-

levisiewerk. Ik zie

mijn rol dan iets

anders dan de ge-

middelde voetbal-

analyticus. Ik vind

dat trainers over

het algemeen te kritisch worden benaderd

en vooral door mensen die onvoldoende

geïnformeerd zijn of weten hoe een trai-

ner écht werkt. Daarom wil ik in die rol

juist graag het perspectief van de trainer

toelichten. Of dit er veel van gaat komen,

dat weet ik niet. Vroeg of laat komt er vast

weer iets moois op mijn pad.

‘Ik wil voorkomen dat ik een
eendimensionaal persoon word,

met alleen voetbal en de voetbalwereld
als referentiekader’

www.devoetbal trainer.nl28

28_columnhyballa.indd 28 22-07-20 11:39