De Voetbaltrainer 251

Pagina 36 van: De Voetbaltrainer 251

Individuele trainingen in teamverband Ryan Garry, Professional Development Phase Coach binnen de opleiding van Arsenal, gaf aan dat data onder meer nuttig zijn om individuele ontwikkelpunten in kaart te brengen (zie pagina 30-35). Dit...

Individuele trainingen
in teamverband

Ryan Garry, Professional Development Phase Coach binnen de opleiding van Arsenal,

gaf aan dat data onder meer nuttig zijn om individuele ontwikkelpunten in kaart te

brengen (zie pagina 30-35). Dit vormde de aanleiding om hem daarna een-op-een te

spreken over twee van zulke ontwikkelpunten, evenals de manier waarop hij en zijn

collega’s dit trainbaar maken op het veld. ‘Een individueel verbeterpunt heeft altijd

consequenties voor teamgenoten, dus het liefst train je zo wedstrijdecht mogelijk.’

Hoe data voor Ryan Garry (Arsenal) individuele
verbeterpunten in kaart brengen

Tekst: Marco van der Heide

www.devoetbal trainer.nl36

De Jeugd VoetbalTrainer

Op welke manier staan data binnen

Arsenal aan de basis van de individu-

ele ontwikkelpunten van spelers?

Ryan Garry: ‘Ik zal een voorbeeld ge-
ven. Bij het analyseren van de data

van een centrale verdediger viel op

dat zijn percentage gewonnen kopdu-

els ondermaats was. Dit was ons niet

opgevallen tijdens wedstrijden. We

zijn er extra op gaan letten en toen

zagen we inderdaad dat hij zijn kop-

duels in een hogere leeftijdscategorie

lang niet zo gemakkelijk won als een

jaar eerder. Een typisch voorbeeld van

hoe we met ons subjectieve beoorde-

lingsvermogen een verbeterpunt mis-

ten. Gelukkig zijn er dan data om ons

te helpen.’

Welk advies gaf u hem als het gaat

om de techniek van het koppen?

‘Hij zette voor een sprong vaak met

twee benen af, terwijl je met één

been sneller de lucht in gaat en ho-

ger springt. Een misschien nog wel

belangrijker verbeterpunt was het

snel en juist inschatten van de baan

van de bal. Als een tegenstander een

lange bal of een voorzet geeft, kun je

op basis van de richting en snelheid

van de bal inschatten waar die gaat

belanden. En zelfs al vóórdat de bal

getrapt is, kun je informatie verzame-

len. De passer geeft namelijk bepaalde

aanwijzingen weg op basis van zijn

lichaamshouding. Daar kun je als

verdediger op letten. Wat is de stand

van zijn heupen en schouders? Waar

ligt zijn zwaartepunt? Die informatie

gebruik je vervolgens in de keuzes die

je maakt, onder meer in het positie

kiezen.’

Doen spelers dit bewust? Of leren

ze dit onbewust door het vaak te

doen?

‘Bij voorkeur onbewust. Impliciet le-

ren is altijd rijker dan expliciet leren.

Je wilt een speler in situaties brengen

waarin hij zelf nadenkt en zelf met

oplossingen komt. Natuurlijk is dat

niet altijd voldoende en coach je soms

ook op expliciete wijze. Ik zeg niet dat

dat slecht is, maar impliciet is rijker,

waardevoller. Soms weten spelers wel

hoe iets moet, maar kunnen ze het

niet uitleggen. Dat wil je als trainer

niet verspillen door erop door te vra-

gen.’

‘Impliciet leren is altijd rijker
en waardevoller dan expliciet.

Spelers kunnen vaak dingen die
ze niet kunnen uitleggen’

36-37-38-39_arsenalgarry.indd 36 21-07-20 14:36