De Voetbaltrainer 251

Pagina 37 van: De Voetbaltrainer 251

??? D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 37 S P E C I A L D A T A - A N A L Y S E Uw voormalige teamgenoot Thierry Henry zei ooit dat hij vaak geen idee had hoe hij afrondde. ‘Precies. Ook absolute topspelers kun- ...

???

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 37

S P E C I A L
D A T A – A N A L Y S E

Uw voormalige teamgenoot Thierry

Henry zei ooit dat hij vaak geen idee

had hoe hij afrondde.

‘Precies. Ook absolute topspelers kun-

nen vaak niet eens uitleggen hoe ze

iets doen. Daar is helemaal niets mis

mee, ze zijn onbewust bekwaam. Dat

is de kracht van impliciet leren.’

Hoe bent u tijdens trainingen aan de

slag gegaan met het verdedigende

koppen?

‘Door hem in veel verschillende situa-

ties te brengen waarin hij goed moest

timen. We gaven voorzetten vanaf

allerlei plekken en wisselden af tus-

sen trage, hoge voorzetten en vlakke,

strakke ballen. We gaven continu tips

om zijn sprong- en koptechniek te

verbeteren. Na elke wedstrijd pakten

we er beelden van zijn kopduels bij en

keken we samen wat er goed ging en

beter kon.’

Wat voor trainingsvorm gebruikte u

zoal om het verdedigende koppen te

verbeteren?

‘Hadden we tijdens een bepaalde

trainingssessie tien veldspelers en

een keeper tot onze beschikking, dan

deden we het bijvoorbeeld als volgt

(tekening 1). De twee witte spelers zijn

twee trainers of een keeperstrainer en

een tweede keeper. Zij spelen een lan-

ge bal op een centrale verdediger. De

eerste paar keer probeert die verdedi-

ger de bal zonder weerstand van een

tegenstander over beide blauwe mid-

denvelders heen weg te koppen. Daar-

na bouwen we de weerstand op, eerst

met een spits die passief duelleert,

later met een duel op volle kracht. Na

het kopduel spelen beide teams door.

Blauw moet binnen acht seconden

scoren op het grote doel met keeper.

Die tijdslimiet stellen we in om te zor-

gen dat het centrale thema van deze

vorm, het verdedigend koppen, veel

herhalingen kent.

Het is belangrijk dat in deze vorm een

keeper meedoet. De keeper en centra-

le verdedigers verbeteren op die ma-

nier hun onderlinge samenwerking.

De keeper kan de centrale verdediger

coachen en allemaal zijn ze verant-

woordelijk voor het bespelen van de

ruimte ertussenin. Ze moeten naar el-

kaar kijken en op elkaar reageren. Dat

maakt zo’n vorm wedstrijdechter. En

er is natuurlijk veel aandacht voor de

techniek van het springen en koppen.’

Werkt een speler in een bepaalde pe-

riode aan één verbeterpunt of staan er

meerdere centraal?

‘Meestal meerdere. Deze speler werkte

op dat moment naast het koppen

ook aan zijn first touch. Tegelijkertijd

werken we altijd ook aan een super-

kracht van een speler: een vaardigheid

waarin hij al heel goed is en waarin

we hem nog beter willen maken. Van

een 8 naar een 9, zeg maar.’

Kunt u nog een voorbeeld noemen

waarin data aan de basis stonden van

een individueel verbeterpunt?

‘Zeker. Een van onze middenvelders

was erg goed in het vrijlopen tussen

de linies op de helft van de tegenstan-

der. Hij stelde zichzelf steeds in staat

1

Een trainingsvorm om het verdedigend koppen te verbeteren.

‘Een voordeel van wedstrijdecht
trainen is dat de keuzes die

een speler maakt direct gevolgen
hebben voor de keuzes van zijn

medespelers’

36-37-38-39_arsenalgarry.indd 37 21-07-20 14:36