De Voetbaltrainer 251

Pagina 41 van: De Voetbaltrainer 251

??? D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 41 paciteit. De clubs hebben de vragen en voetbalknowhow. Heldere graphics ‘Bij de onderzoeken die we met gebruik van performancetechnologie en data- analyse doen, streven we na...

???

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 41

paciteit. De clubs hebben de vragen en

voetbalknowhow.

Heldere graphics
‘Bij de onderzoeken die we met gebruik

van performancetechnologie en data-

analyse doen, streven we naar laag-

drempeligheid. Enerzijds omdat deze

onderzoeken van grote meerwaarde

kunnen zijn in het verbeteren van ta-

lentidentificatie, talentontwikkeling en

monitoring van talent. Anderzijds sluit

data aan bij het huidige tijdsbeeld van

digitalisering, gaming, devices, et ce-

tera. De jeugd weet niet beter, dus juist

op educatief gebied en het werken met

leerdoelen is data een zeer herkenbaar

hulpmiddel voor onze jeugd en we

hopen dat veel clubs er gebruik van

gaan maken. Onze data is op een iPad

real-time beschikbaar tijdens wed-

strijden en trainingen, in de vorm van

heldere graphics. We zien telkens weer

jongetjes naar de zijkant sprinten om

naar hun data te kijken. Ze herkennen

het van FIFA PlayStation. Ze zien direct

waar ze juist goed of minder goed op

scoren. Dat hun passes bijvoorbeeld

minder vaak aankomen dan die van

teamgenoten, maar ook dat ze wel va-

ker dribbelen op hoge snelheid.’

Veel clubs hebben in de opleiding

geen budgetten voor dure (vast ge-

monteerde) LPM-systemen, data-ana-

listen of bewegingswetenschappers.

De systemen van Forward Football

zijn mobiel, in twintig minuten rond

een veld te installeren en ze bevatten

baldata. Daardoor kan het bedrijf voor

clubs projecten uitvoeren, zijn er geen

hoge aanloopinvesteringen en kan

elke club beginnen met kleine en voor

hen haalbare stappen. Volgens Flik is

het daardoor voor haast elke club (dus

ook amateurs) mogelijk om gebruik te

maken van de aangeboden diensten.

Improvement tracks
‘Het interessante voor clubs is dat ze

een ‘voetbalprobleem’ kunnen (laten)

onderzoeken dat specifiek speelt op de

club. We praten allemaal al heel lang

over thema’s als geboortemaandeffect,

biologische leeftijd, spelvormen, diffe-

rentieel leren, cognitieve vaardigheden,

en nu recentelijk weer over Gelijke

Kansen teamindeling en winnen en

verliezen. Er zijn veel meningen en

ideeën, maar wat blijft ervan over als

je vraagt naar de meetbare resultaten?

Heel weinig. Die gegevens zijn er niet,

terwijl wij merken dat aardig wat clubs

er wel over zouden willen beschikken.

Daarom helpen wij clubs om hún visie

op een thema in de praktijk te toetsen,

door LPM tracking-data te combineren

met data uit aanvullende onderzoeken

waarvoor we onder andere met de

VU Amsterdam samenwerken. Deze

dataset analyseren we in ons Data

Dashboard waarin Artificial Intelli-

gence-modules zelf op zoek gaan naar

patronen en clusters. De bevindingen

vertalen we naar concrete ‘improvement

tracks’. En die blijven we dan weer

monitoren en bijsturen op basis van

‘meten is weten’. Lijkt misschien

ingewikkeld, maar voor clubs is het

geen complex traject. Wij voeren alles

uit.’

‘We zien telkens weer
jongetjes naar de

zijkant sprinten om
naar hun data te kijken’

S P E C I A L
D A T A – A N A L Y S E

40-41-42-43_ff.indd 41 21-07-20 14:37