De Voetbaltrainer 251

Pagina 43 van: De Voetbaltrainer 251

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 43 passnauwkeurigheid, balcontrole en besluitvorming. Dit onderzoek kan voor ons een opmaat zijn om in de toekomst vaker bepaalde aspecten te laten testen. Startend in de onder- bou...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 43

passnauwkeurigheid, balcontrole en

besluitvorming. Dit onderzoek kan

voor ons een opmaat zijn om in de

toekomst vaker bepaalde aspecten

te laten testen. Startend in de onder-

bouw, en van daaruit uitbouwend

naar de bovenbouw.’

Uitwisselen
‘Dankzij de afgenomen testen komt

er veel informatie vrij en wij krijgen

die informatie in spelersrapporten

aangeleverd. Los van het feit of je er

gelijk iets mee moet, word je door die

spelersrapporten geprikkeld om met

elkaar in gesprek te gaan. Die infor-

matie, maar ook de gebruikte tools,

nemen we mee terug naar de club.

We leggen accenten in de persoonlijke

ontwikkelingsplannen van spelers:

denk hierbij aan het opendraaien over

beide kanten, of het gebruik van beide

benen. In de manier waarop wij spe-

lers opleiden, gebeuren al veel goede

dingen, maar we zoeken natuurlijk

steeds naar waar het nog beter kan.

Zo’n onderzoek kan ons daarbij hel-

pen. Naast de informatie die je ver-

krijgt, is het tijdens het onderzoek

positief dat je rechtstreeks contact

hebt met de studenten van de VU.

Zij faciliteren ons en wisselen kennis

met ons uit. Dat uitwisselen van ken-

nis past echt bij FC Utrecht, want wij

streven naar samenwerkingen met

andere partijen. Alleen door met el-

kaar samen te werken krijgen we het

voetbal in Nederland naar een hoger

niveau.’

Ook voor AVV Zeeburgia

was deelname aan het

onderzoek een mooie ge-

legenheid om hun talen-

ten af te zetten tegen die

van een bvo. De club staat al lange tijd

bekend om zijn sterke jeugdafdeling.

Roger Karamat Ali (jeugdvoorzitter bij

de Amsterdammers) vertelt:

Meten
‘Wij zijn een vereniging die altijd op

zoek is naar manieren om te inno-

veren, om te kijken hoe we het beter

kunnen doen. Natuurlijk is voetbal

de hoofdmoot, maar als je dankzij de

inzet van data een paar procent beter

kunt worden, dan moet je die kans

met twee handen aangrijpen. Zeker

voor een amateurclub is het niet de

normaalste zaak van de wereld om

onderzoek te laten doen onder de

jeugdspelers, en we zijn blij dat wij

die kans hebben gekregen. Interessant

en ook positief is dat de uitkomst van

zo’n onderzoek niet per definitie be-

tekent dat je iets hoeft te veranderen

aan de wijze waarop je je spelers op-

leidt. Integendeel zelfs, de uitkomsten

kunnen ook aangeven dat je op de

goede weg bent en dat je je kunt me-

ten met de bvo’s om je heen.’

Naast het onderzoek naar talenther-

kenning werd er bij AVV Zeeburgia

nog een tweede onderzoek gehouden.

Spelers van twee verschillende leef-

tijdsgroepen (Onder 9 en Onder 11)

werden gedurende enkele weken naar

aanleiding van de Football Speed PIT

(Performance Improvement Track)

gecoacht in hun bewegingsgedrag. Dit

met als doel dat de club de spelers

uiteindelijk kan helpen bij het beter

bewegen, waardoor minder snel bles-

sures optreden en spelers bovendien

sneller worden.

Afrollen
‘In dat tweede onderzoek ging het

onder andere over snelheid. Spelers

hebben een parcours afgelegd, waarbij

na afloop is gekeken naar bijvoorbeeld

de anatomische kant van het bewe-

gen. Spelers die heel wendbaar en snel

zijn, hoe zetten ze zich af? De stand

van de voeten, wat voor invloed heeft

dat op snelheid? Het ‘afrollen’ van de

voet blijkt dan bijvoorbeeld van be-

lang. Door middel van videobeelden en

foto’s is een analyse gemaakt van jon-

gens die dit afrollen heel goed doen, en

daar konden we met andere jongens

weer over in gesprek. Belangrijk is dus

dat de resultaten die je krijgt zowel

helder als concreet zijn, waardoor je ze

in je opleiding kunt gebruiken om spe-

lers te beïnvloeden. We zijn voorne-

mens om dit soort onderzoeken verder

uit te breiden. Enerzijds om te zien wat

er verbeterd kan worden, maar vooral

ook om te zien waar het al goed gaat.’

Meer weten over de reeds gedane

onderzoeken, of zelf contact opne-

men met Forward Football? Mail naar

beer@forward.football of bel naar 085-

018 12 12.

The Future Is Today
Forward Football denkt sterk vanuit doelgroepen. Met hoogwaardige techno-

logie, onderzoek, software en data-analyse ondersteunt het bedrijf coaches,

specialisten en spelers uit de bovenkant van de voetbalpiramide. Maar de

ambitie van Forward Football reikt veel verder. Onder de noemer ‘The Future

Is Today!’ voert men nu een campagne richting amateurclubs en deze zal

medio augustus uitmonden in de lancering van producten gericht op de ge-

hele voetbalpiramide.

Beer Flik: ‘Onze producten maken de voetbalsport leuker, uitdagender en
leerzamer. Voor elke speler, dus van jong tot oud. Door slimme sensortech-

nologie en apptechnologie samen te brengen in een trainingsbal en scheen-

beschermers, kun je als speler namelijk precies zien wat je prestaties zijn op

technisch en fysiek gebied. Ze kunnen ook in teamverband worden gebruikt

en coaches kunnen via de app vanuit huis online trainingen afnemen, maar

ook op het veld met acht ballen tegelijk. Spelers kunnen elkaar uitdagen,

scores verschijnen in leaderboards, punten en badges kunnen worden

verdiend en filmpjes over baltechniek worden automatisch in de speciale

‘Team-app’ en op social media gepost. De slimme scheenbeschermers hou-

den precies bij wat de fysieke inspanningen waren tijdens trainingen en

wedstrijden en geven ook aan hoe een speler ten opzichte van andere spe-

lers presteert. Het is alsof we FIFA Playstation naar het veld brengen. Want

uiteindelijk moet dáár natuurlijk het voetbal gespeeld worden.’

S P E C I A L
D A T A – A N A L Y S E

40-41-42-43_ff.indd 43 21-07-20 14:37