De Voetbaltrainer 251

Pagina 46 van: De Voetbaltrainer 251

www.devoetbal trainer.nl46 De Jeugd VoetbalTrainer Trainen op spelpatronen In het boek ‘Trainen op spelpatronen’ worden 25 patronen uit- gewerkt. Vijf daarvan gaan over aanvallen via de vleugel, waar- van er twee in iets aangepas...

www.devoetbal trainer.nl46

De Jeugd VoetbalTrainer

Trainen op spelpatronen
In het boek ‘Trainen op spelpatronen’ worden 25 patronen uit-

gewerkt. Vijf daarvan gaan over aanvallen via de vleugel, waar-

van er twee in iets aangepaste vorm terugkomen in dit artikel.

Het boek, dat een vervolg is op ‘Trainen op spelprincipes’, is te

bestellen in de webshop van De Voetbaltrainer.

Trainen op spelpatronen

De vertaling naar het trainingsveld
voor 25 spelpatronenWWW.DEVOETBALTRAINER.NL

‘Enige ti jd geleden praatt en we bijna alleen maar over
spelpatronen’, zei Michele Santoni vorig jaar in De
Voetbaltrainer. ‘Tegenwoordig is er veel aandacht voor
spelprincipes. Die zijn inmiddels dusdanig ingeburgerd,
dat het weer ti jd wordt om patronen in te slijpen.’

Principes bieden spelers houvast in hun keuzes binnen
elke denkbare situati e. Maar automati smen creëren
en het spel versnellen lukt pas écht met spelpatronen.
Dit boek bespreekt 25 patronen en staat vol met
prakti sche vormen om ze trainbaar te maken.

Trainen op spelpatronen

ISBN 9789053220443

Trainen_op_Spelpatronen_omslag_metrug.indd 1 09-04-20 13:07

Praktijkvoorbeelden
In afbeelding 2a dekt de linksback van VVV-Venlo ver door op zijn directe tegenstander, waarmee hij de hoek prijsgeeft. De buitenspeler

van zijn team is te laat om de diepgaande rechtsback van FC Utrecht af te stoppen. In afbeelding 2b komt de buitenspeler van Glasgow

Rangers (rood) ver naar binnen vanuit een vlakke 1:3:4:3-formatie. De back van FC Porto (blauw) dekt door en rolt daarmee de rode loper

uit voor de vleugelspeler van Rangers.

Trainingsvorm 2: Aan de zijkant 2:2-situaties uitbuiten
Doel
• Het verbeteren van de diepgang in de open hoek door de back.

Organisatie
• In eerste instantie zijn de vakken nog niet van toepassing.

• 3 poppen die passlijnen in de as blokkeren (optioneel).

• Een half speelveld met een groot doel.

• 1 keeper en 12 veldspelers (of de aantallen aanpassen).

• 5 hesjes en voldoende ballen en pylonen.

Inhoud
• De 2 rode spelers die de opbouw van achteruit bepalen, spelen

steeds van kant naar kant en mogen maximaal 2 keer raken

(aannemen, spelen).

• De back en de buitenspeler proberen via de zijkant door te ko-

men, bijvoorbeeld door de back van de tegenstander uit zijn

zone weg te lokken en de eigen back in de hoek diep te sturen.

Coaching
• ‘Stel je tegenstander als buitenspeler voor een keuze door naar

binnen te komen.’

• ‘Time je loopactie als back zo dat je de bal in de loop richting

het doel ontvangt.’

• ‘Zorg voor een goede bezetting voor het doel als een back aan

de zijkant doorkomt.’

Methodiek
• Gebruik de startvakken die in de afbeelding te zien zijn. De ver-

dedigers mogen maximaal 5 seconden hun eigen vak verlaten.

• De backs en buitenspelers van blauw en rood wisselen regelma-

tig van rol.

44-45-46-47_spelpatronen3.indd 46 21-07-20 14:37