De Voetbaltrainer 251

Pagina 55 van: De Voetbaltrainer 251

Voetbaltalent TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN Geleidelijke opbouw na de coronatijd zorgen dat de onderlinge afstanden tijdens die momenten richting de anderhalve meter gaan. Zorg er bij- voorbeeld bij de drinkpauzes voor dat de bid...

Voetbaltalent
TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN

Geleidelijke opbouw
na de coronatijd

zorgen dat de onderlinge afstanden

tijdens die momenten richting de

anderhalve meter gaan. Zorg er bij-

voorbeeld bij de drinkpauzes voor

dat de bidons anderhalve meter uit

elkaar staan. Hoewel de kans op be-

smettingen in de zomer relatief klein

is, is het belangrijk om de trainingen

toch al zo in te richten. Zeker rich-

ting het najaar, waar de verwachting

is dat de kans op besmettingen weer

groter wordt. Spelers moeten daarop

worden voorbereid. Op het moment

dat je daar nu al mee begint, is de

kans groot dat de anderhalve me-

ter afstand is aangeleerd voor het

najaar. Bij de KNVB zijn we op dit

moment bezig met het bepalen van

de contacttijden voor verschillende

oefenvormen (zie tabel). Trainers

kunnen dit vervolgens gebruiken om

hun training in te richten. Daarbij is

het ook van belang om het gezond

verstand te gebruiken. Wanneer,

bij gelijke aantallen, het veld groter

wordt, wordt de contacttijd kleiner.

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 55Online: www.knvb.nl/assist

Ik kan het niet vaak genoeg herha-

len: zorg voor voldoende afstand en

minimaliseer de contacttijd!’

Fitheid
Peter van Dort:

‘Het gaat er in

voetbal altijd om

als team en als in-

dividu optimaal te

presteren. Gezond-

heid en fitheid zijn

echter belangrijke voorwaarden om

tot prestaties te komen. Het verho-

gen van de fitheid van de spelers en

het voorkomen van blessures is een

verantwoordelijkheid van de trainer-

coach en hij/zij moet hiermee reke-

ning houden bij het samenstellen

van het (trainings-)programma. Het

is belangrijk dat trainers beseffen

dat de laatste wedstrijden in maart

zijn gespeeld. Vanaf dat moment

zijn er drie fases geweest. In fase 1

was alleen individueel trainen mo-

gelijk. Dit betrof de periode tussen

* Gemiddelde exposure per koppel per 5 minuten bij een threshold van 100 cm. Advies op basis van het aantal blokken
van 5 minuten dat gespeeld kan worden tot 30 seconden contacttijd is bereikt (<10, 10-30, >30)
** Percentage van het totaal aantal koppels boven de threshold van 1.7 seconden per 5 minuten (30 seconden per 90 minu-
ten) bij een threshold van 100 cm (>33%, 20-33%, <20%)

Om een rangschikking te maken van de contacttijden tijdens trainingsonderdelen heeft de afdeling Performance Analyse &
Technologie een groot aantal trainingen geanalyseerd. Daarbij is een indeling gemaakt op basis van gemiddelde contacttijd
per koppel en gemiddeld aantal koppels dat boven een bepaalde contacttijd uitkomt. De pauzes, waarin spelers vaak dicht bij
elkaar komen, zijn zoveel mogelijk buiten de analyses gehouden. Op basis hiervan zijn bovenstaande adviezen ontstaan.

maart en mei. In deze periode heb-

ben een aantal spelers een indivi-

dueel programma meegekregen van

de club. Daarna werd het trainen

op anderhalve meter toegestaan (de

tweede fase van de coronamaatrege-

len). Clubs zijn gaan trainen op an-

derhalve meter afstand, onder meer

ter voorbereiding op het komende

seizoen. Tot slot de derde fase, waar-

in trainen met contact is toegestaan

en de mogelijkheid er is om oefen-

wedstrijden te spelen.’

Edwin Goedhart: ‘Die laatste fase
met contacttraining is cruciaal. Zon-

der een voldoende lange voorberei-

ding met contacttraining is het kans-

loos om in september weer wedstrij-

den te gaan spelen. Dan wordt het

een slagveld. Vanuit fysiek oogpunt

is dat niet haalbaar, de spelers heb-

ben te lang niet getraind met hoge

energetische belasting (het wenden,

keren, versnellen en vertragen).

Hierdoor is het bindweefsel sterk

F
o

to
:

K
N

V
B

M
e

d
ia

54-55-56-57-58-59-60-61-62-63_startseizoen.indd 55 22-07-20 11:40