De Voetbaltrainer 251

Pagina 66 van: De Voetbaltrainer 251

www.devoetbal trainer.nl66 Aanvallende corners Waarschijnlijk beschikt niemand in de voetbalwereld over zo’n uitgebreide data- base met standaardsituaties als Stuart Reid. Hij keek 1.200 doelpunten uit corners terug en zette per situa...

www.devoetbal trainer.nl66

Aanvallende corners
Waarschijnlijk beschikt niemand in de voetbalwereld over zo’n uitgebreide data-

base met standaardsituaties als Stuart Reid. Hij keek 1.200 doelpunten uit corners

terug en zette per situatie alle relevante data, waaronder de positie van iedere

speler, in zijn gegevensbestand. Dat staat, gecombineerd met uitvoerige video-

analyse, aan de basis van de adviezen die hij geeft aan clubs.

Wat werkt goed tegen een team dat

een hoekschop verdedigt met twee

spelers in de zone op de rand van het

doelgebied en de rest in de mandek-

king? Met één druk op de knop tovert

Stuart Reid de meest effectieve vari-

anten tevoorschijn. Die combineert hij

met de kansen die hij ziet tijdens het

bestuderen van de sterktes en zwak-

tes van individuele spelers. Samen

leidt dat tot een adviesrapport met als

doel om meer rendement uit corners

en vrije trappen te halen.

Reid werkt al enige tijd in de IT-wereld

als hij zeven jaar geleden besluit dat

hij, ‘vanwege de liefde voor het spel’,

in de voetballerij actief wil zijn. Hij

behaalt twee trainersdiploma’s, coacht

een lokaal team en begint met het

schrijven van een blog. Drie jaar later

staat een artikel over standaardsitu-

aties aan de basis van zijn huidige

werkzaamheden. ‘Ondanks mijn aan-

dacht voor dodespelmomenten zag ik

hier nooit een reëel beroep in. Maar

standaardsituaties worden erg onder-

gewaardeerd en tegelijkertijd wordt de

voetbalwereld steeds slimmer en inno-

vatiever. Vroeg of laat komen die twee

Tekst: Marco van der Heide

H O E K S C H O P

Advies over standaardsituaties op basis van data en video

De locaties van alle directe goals uit hoekschoppen vanaf rechts waarbij één speler

‘voor’ in de zone staat (in de witte rechthoek).

bij elkaar, dacht ik. En dan moet ik

daarin een flinke voorsprong hebben.’

Coderen
Die voorsprong pakt Reid door zich

te bekwamen in de strategie achter

corners en vrije trappen. Naast het co-

deren van de 1.200 hoekschoppen be-

studeert hij maandenlang standaard-

situaties van teams die er heel goed of

juist heel slecht in zijn. ‘Steeds staat

dezelfde vraag centraal. Wat maakt

zo’n team zo goed of slecht?’

Wedstrijden bezoeken doet Reid al-

leen voor zijn plezier. ‘Voor het in

kaart brengen van standaardsituaties

gebruik ik historische beelden. Het

bezoeken van wedstrijden is erg tijd-

rovend. Bovendien is het een hels kar-

wei om te registreren wat er allemaal

gebeurt. Je moet op 22 spelers tegelijk

letten. En je kunt niet even pauzeren

of terugspoelen, zoals bij video wel

mogelijk is.’

Bij het verzamelen en opslaan van

alle informatie komen zijn IT-vaar-

1

66-67-68-69_reid.indd 66 21-07-20 14:38