De Voetbaltrainer 251

Pagina 69 van: De Voetbaltrainer 251

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 69 dere duo richting de tweede (speler 4 en 5). Zij nemen hun mandekkers mee, waardoor er in het midden veel ruimte ontstaat. Daarop loopt speler 7 in. Speler 6 blokt zijn directe te...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 69

dere duo richting de tweede (speler

4 en 5). Zij nemen hun mandekkers

mee, waardoor er in het midden veel

ruimte ontstaat. Daarop loopt speler

7 in. Speler 6 blokt zijn directe tegen-

stander. Zo komt hij op een centrale

plek vrij op een meter of vijf tot tien

van het doel.’

Maatwerk
De adviezen van Reid volgen niet al-

leen rechtstreeks vanuit de kennis die

voortkomt uit zijn database. Hij be-

studeert uitgebreid de eerstvolgende

tegenstander van een team waarvoor

hij werkt door al hun dode spelmo-

menten uit de laatste vijf tot tien wed-

strijden terug te kijken. De algemene

richtlijnen uit zijn gegevensbestand

koppelt hij aan een analyse van de

sterktes en zwaktes van een bepaald

team.

‘Welke speler heeft weinig lengte?

Wie sluit niet op als een bal wordt

weggekopt? Wat is tegen deze ploeg

de beste zone om iemand vrij te krij-

gen? Het zoeken naar antwoorden op

die vragen levert informatie op die

ik doorgeef. Het mooie is dat teams

van wedstrijd tot wedstrijd over het

algemeen weinig veranderen in hun

defensieve plan bij standaardsitua-

ties. Aanpassingen in de manier van

verdedigen tíjdens wedstrijden zijn

helemaal zeldzaam. Dat maakt het

gemakkelijker om een goed plan te

bedenken.’

Uitkomende keeper
Stuart Reid:
‘In een analyse stuur ik ook een vi-
sualisatie mee van hoe vaak en ver een keeper

uitkomt om ballen te onderscheppen. In afbeelding

7 is dat gedaan voor David de Gea van Manchester

United. Het is duidelijk te zien dat hij bij voorkeur

dicht bij zijn doellijn blijft. Komt een keeper erg

veel zijn doel uit om ballen te onderscheppen,

dan kun je daarop je aanvallende tactiek aanpas-

sen. Je kunt bijvoorbeeld manieren verzinnen om

hem te hinderen zonder daarbij een overtreding te

maken. Of je kunt afspreken dat het richtpunt van

de hoekschop iets verder van het doel af komt te

liggen, bijvoorbeeld met een afdraaiende in plaats

van indraaiende bal.’

Twee man lokken
Stuart Reid:
‘Stel dat het aanvallende team een (extra) speler naar de hoek
stuurt om de optie van een korte corner te bieden. Het defensieve team rea-

geert daar (in verschillende wedstrijden) op door hier 2:2 van te maken en zo

een ondertalsituatie te voorkomen. Dat is voor mij aanleiding om het aanval-

lende team te adviseren om altijd een tweede speler naar de hoek te sturen.

Met één extra speler lok je namelijk twee tegenstanders weg uit het straf-

schopgebied. Vervolgens neem je de corner gewoon door de lucht.’

‘De stippen in de visualisaties zijn gekoppeld aan wedstrijdbeelden, dus

ik kan meteen het clipje aanklikken en doorsturen naar trainers.’

Alle doelpogingen van Burnley in de Premier League 2019/2020 uit

hoekschoppen vanaf rechts, met een sterke focus op de tweede paal.

Een variant van Engeland waarbij ‘de zee wordt gesplitst’ en de weg vrij komt te liggen voor speler 7 om in te koppen.

4

6a 6b

5

In de vernieuwde Mediatheek vindt

men nu recent toegevoegde varia-

ties van hoekschoppen.

Mediatheek

S P E C I A L
D A T A – A N A L Y S E

66-67-68-69_reid.indd 69 21-07-20 14:39