De Voetbaltrainer 251

Pagina 71 van: De Voetbaltrainer 251

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 71 Filmen Een seizoen voor de komst van Fallon miste Cork City drie beslissende pe- nalty’s, die bij benadering een punt of zes kostten. Dat moest anders, vond ze. Of het trainen op...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 5 1 2 0 2 0 71

Filmen
Een seizoen voor de komst van Fallon

miste Cork City drie beslissende pe-

nalty’s, die bij benadering een punt of

zes kostten. Dat moest anders, vond

ze. Of het trainen op strafschoppen

heeft gewerkt, is niet met zekerheid

vast te stellen. Misschien had Cork Ci-

ty er, zonder er veel op te trainen, ook

wel veel meer rendement uit gehaald.

Maar in dit seizoen zorgden verschil-

lende cruciale penalty’s uiteindelijk

wel voor de dubbel.

Fallon en haar collega’s introduceer-

den verschillende manieren om het

nemen van strafschoppen te verbe-

teren.

• Elke speler nam na elke training één

strafschop. Zo lag de nadruk op die

ene bal.

• Het doel werd met behulp van linten

in vakken verdeeld. Voorafgaand

aan elke strafschop gaf de schutter

aan de trainers door in welk vak hij

ging schieten. Een doelpunt in dit

vak telde voor drie punten, een red-

ding van de keeper in dit vak voor

twee punten, een doelpunt in een

ánder vak leverde één punt op en

een bal die niet op doel ging geen

enkel punt. Met deze puntentelling

beloonden zij nauwkeurigheid.

• Alle strafschoppen werden gefilmd.

Dit verhoogde de druk op de nemer

en bood daarnaast de kans om de

strafschoppen achteraf te analyse-

ren. Niet om te kijken wat er fout

ging, maar om te ontdekken hoe een

speler nog beter kon trappen.

• Door de weken heen werden er

afleidingen geïntroduceerd die wed-

strijdechte scenario’s en druk voor-

stelden.

• Cork City bootste ook strafschop-

penseries na. Spelers liepen vanuit

de middencirkel naar de stip toe,

net als in de wedstrijd na een ver-

lenging.

S P E C I A L
D A T A – A N A L Y S E

• Soms kregen de spelers hartslagme-

ters om. Bij de meesten nam men

een duidelijke piek in hun hartslag

waar. Niet zo extreem als in de

wedstrijd, maar wel een duidelijke

verhoging. De spelers oefenden dus

met het in bedwang houden van

hun zenuwen.

• De technische staf gebruikte tijdens

trainingen ook input vanuit de ana-

lyse van de tegenstander en hun

keeper.

Het scoren uit en tegenhouden van

strafschoppen werd steeds meer een

item tijdens trainingen. Spelers en

keepers wilden ten koste van alles

scoren of redden.

Favoriete hoek
Bijna alle spelers startten met hun

favoriete hoek, zo merkten Fallon

en haar collega’s op. Om ze uit te

dagen, vroegen ze de spelers om bij

de tweede strafschop op een ander

vak te mikken. Dat is over het alge-

meen erg oncomfortabel voor een

speler.

Hoe dat voelt, demonstreert Fallon

met een experiment. Ze vraagt de

mensen in de zaal om hun handen

in elkaar te vouwen, met de vingers

van de linker- en rechterhand om en

om. Als je rechterduim boven zit, zit

je linkerpink onder. Ze vraagt de toe-

hoorders dit nu andersom te doen en

krijgt de bevestiging dat dit vreemd en

onwennig aanvoelt.

Dat verandert als je hier kort mee

oefent, zo legt ze uit. Door je handen

snel van de ene naar de andere stand

te brengen, voelt het al snel minder

vreemd en onwennig. Oftewel, zo

concludeert zij terecht: door iets vaak

te doen, verandert je perspectief.

Eenzelfde principe pasten de trainers

van Cork City toe bij het nemen van

strafschoppen. Spelers begonnen met

hun favoriete vak en stap voor stap

lieten de trainers ze hierin variëren,

waardoor het uiteindelijk minder

vreemd aanvoelde.

Uit dit principe – spelers gaan bij

voorkeur voor hun favoriete hoek als

het echt spannend wordt – werden

bovendien lessen gehaald die verdedi-

gend konden worden toegepast. In sa-

menspraak met de analisten baseerde

de keeper hierop zijn keuzes.

Prijzen
In 2017 won Cork City de competitie én de beker, de eerste dubbel in de historie van de club.

In de finale van de beker werd Dundalk verslagen. Niet geheel toevallig gebeurde dit na straf-

schoppen, met 5-3.

70-71_fallon.indd 71 21-07-20 14:39