De Voetbaltrainer 261

Pagina 13 van: De Voetbaltrainer 261

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 6 1 2 0 2 1 13 Bij FC Groningen wordt de topsportcultuur gevormd door onder andere hard werken, samenwerken, maatwerk. Een deel speelt zich af op het veld, een ander deel speelt zich af buiten het vel...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 6 1 2 0 2 1 13

Bij FC Groningen wordt de topsportcultuur gevormd door onder andere hard werken, samenwerken, maatwerk. Een deel speelt

zich af op het veld, een ander deel speelt zich af buiten het veld.

F
o

to
:

P
ro

S
h

o
ts

of als staf iets niet goed gedaan. Maar

dat hebben wij tot nu toe gelukkig nog

niet meegemaakt.’

Processen die te maken hebben met

het beïnvloeden van een spelersgroep

en van spelers individueel zijn zeker

bij een club als FC Groningen cyclisch

van aard. Doordat jongens transfers

maken, komt er ook weer een nieuwe

speler binnen en begint het werk op-

nieuw.

Grote werk
Danny Buijs:
‘Wanneer je start met
een nieuwe groep, dan doe je eerst

het ‘grote werk’. Eerst is het nodig om

er een bepaalde basis in te krijgen,

om richting te geven aan wat je wilt.

Daarna ga je over in detailwerk. Maar

er komt een moment dat jongens een

transfer gaan maken, en je met een

nieuwe speler weer start bij die basis.

Net als dat voorbeeld van Mimoun

Mahi en Mohamed El Hankouri, hoop

je dat spelers elkaar daarin meene-

men. Je ziet nu sommige teams, zoals

bijvoorbeeld FC Utrecht, die al langer

met een vaste kern spelen en daar

ook de vruchten van plukken. Ik heb

dat bij Kozakken Boys als trainer zelf

meegemaakt.’

Juiste snaar
Danny Buijs:
‘Als trainer blijft voor
mij een van de meest interessante za-

ken echter het leervermogen van een

speler. Je kunt wel een talent binnen-

halen, maar heeft hij het in zich om

een vervolgstap te zetten? Wil hij be-

ter worden? Staat hij open voor kritiek

en feedback? Dát bepaalt wel welke

stappen hij gaat maken in zijn car-

rière. Bij FC Groningen krijgen jongens

genoeg aangereikt om zelf te beslissen

hoe ze zich willen ontwikkelen. Wij

stellen niet alles voor iedereen ver-

plicht, dat werkt niet. Dit maakt ook

dat op doordeweekse dagen sommige

spelers langer op het veld staan dan

andere. Of dat iemand binnen nog aan

de slag gaat, terwijl een ander dat niet

hoeft. Dat spelers individueel mooie

transfers maken is vervolgens mooi,

maar wij bekommeren ons vooral

om het team en de club. Overigens

merken we dat een aantal spelers die

vanuit FC Groningen een stap maken,

nog steeds contact met ons houden.

Niet alleen vanuit ons initiatief, maar

ook zeker andersom. Dat is voor ons

een bevestiging dat we met onze ma-

nier van werken bij in ieder geval die

jongens de juiste snaar hebben weten

te raken.’

Via tinyurl.com/vt261a kan men

lezen hoe men bij FC Groningen

aandacht schenkt aan (individue-

le) details tijdens de warming-up.

06-07-08-09-10-11-12-13_buijs.indd 13 13-10-21 15:00