De Voetbaltrainer 261

Pagina 16 van: De Voetbaltrainer 261

www.devoetbal trainer.nl16 C E N T R A L E M I D D E N V E L D E R E-learning Spelpatronen Dit spelpatroon komt ook terug in de vorm van e-learning binnen de Aca- demie van De Voetbaltrainer, evenals 23 andere spelpatronen. In de...

www.devoetbal trainer.nl16

C E N T R A L E M I D D E N V E L D E R

E-learning Spelpatronen
Dit spelpatroon komt ook terug in de

vorm van e-learning binnen de Aca-

demie van De Voetbaltrainer, evenals

23 andere spelpatronen. In deze cur-

sus komen talloze beelden terug uit

topwedstrijden. Ook geven Adrie Pol-

dervaart, Marinus Dijkhuizen en Jan

Zoutman hun kijk op de spelpatronen

die zij bij hun team gebruiken. Bij dit

thema hoort ook een boek: Trainen

op spelpatronen, te vinden in de web-

shop van De Voetbaltrainer.

Fragment 3
RB Leipzig – Liverpool (18’)
Hoofdrolspeler: Thiago Alcántara
Thema: druk van achteren

‘Hier zie je een vast spelpatroon van

Liverpool (afbeelding 4a). Ze bouwen op

met een keeper, twee centrale verdedi-

gers, twee backs en twee centrale mid-

denvelders. RB Leipzig stelt daar twee

spitsen en drie aanvallende middenvel-

ders tegenover. Die drie middenvelders

staan half-half tussen de backs en de

centrale middenvelders in.

Liverpool bouwt op over links. Dat

betekent dat de aanvallende midden-

velder van RB Leipzig de taak krijgt om

Thiago – linkshalf bij Liverpool – op zijn

huid te zitten. Wat Thiago slim doet,

is naar de zijkant uitwijken (afbeelding

4b). Zo wordt de afstand die zijn tegen-

stander moet overbruggen groter. De

bal kan langs de lijn op hem worden

ingespeeld.

Zo komt Liverpool onder de druk uit,

maar krijgt Thiago wel te maken met

druk van achteren. Hij moet zich uit

deze situatie zien vrij te spelen. In de

close-up beelden is goed te zien dat hij

continu oog houdt voor de positie van

zijn tegenstander.

Die presst uiteindelijk in de richting van

Thiago’s linkerbeen, waardoor deze de

bal aanneemt en kort daarna versnelt

naar voren, richting zijn rechter. Had

de tegenstander die kant afgedekt, dan

had Thiago dat ongetwijfeld opgemerkt,

was hij teruggedraaid en had hij de as

opgezocht om zo het spel te verplaat-

sen.

Kortom, hij is zich bewust van zijn

tegenstander en reageert op hem door

naar de andere kant weg te draaien. De

richting waarin de tegenstander druk-

zet, bepaalt dus de keuze van Thiago.

Heel moeilijk, maar ontzettend effec-

tief.’

4a

4b

14-15-16-17-18-19-20-21_cocupositie.indd 16 13-10-21 15:04