De Voetbaltrainer 261

Pagina 23 van: De Voetbaltrainer 261

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 6 1 2 0 2 1 23 Voetbal draait vaak om resultaat. Maar een nieuwe speelwijze imple- menteren én daarbij een structuur en cultuur opbouwen kost tijd. U zegt dat u die krijgt bij FC Dordrecht. Kunt...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 6 1 2 0 2 1 23

Voetbal draait vaak om resultaat.

Maar een nieuwe speelwijze imple-

menteren én daarbij een structuur en

cultuur opbouwen kost tijd. U zegt

dat u die krijgt bij FC Dordrecht. Kunt

u daar iets meer over vertellen?

‘Sinds de club is overgenomen door

de Turkse investeringsmaatschappij

Sporttz is er ook op financieel vlak

meer mogelijk. Niet direct óp het veld,

maar wel als het gaat om randvoor-

waarden. Een goed technisch kader

bijvoorbeeld. Er is met Leon Vlem-

mings een technisch en innovatiema-

nager aangesteld, wat ook een stap

vooruit is. Leon heeft als trainer ook

de nodige ervaring en daarvan kan

ik als hoofdtrainer alleen maar pro-

fiteren. Verder zijn oud-prof Virgilio

Teixeira en Ben Kinds als assistent-

trainers en Brian Stolk als scout aan

de staf toegevoegd.

Samen willen we op een heel gelei-

delijke manier proberen hier bij FC

Dordrecht de boel op de rails te zet-

ten en stap voor stap de resultaten op

het veld te verbeteren. Maar daarvoor

moesten eerst dus wel de nodige

randvoorwaarden worden aange-

pakt, die ook van invloed zijn op de

sportieve prestaties op het veld. Een

belangrijk facet voor mij was daarvoor

ook het aanstellen van een inspan-

ningsfysioloog. Die vonden we in de

persoon van Ajey Raghosing. Hij heeft

gewerkt bij AZ, Almere City en ADO

Den Haag. Bij die laatste twee clubs

heb ik met Ajey samengewerkt en ik

ken dus zijn toegevoegde waarde. Een

inspanningsfysioloog is in mijn ogen

simpelweg onmisbaar. Wil je kunnen

trainen volgens principes van fysieke

periodisering dan is die input nood-

zaak. Zo kun je gericht spelers per

veldpositie en op individueel niveau

belasten. Maar ook monitoren wat ze

tijdens trainingen en in wedstrijden

qua belastbaarheid aankunnen. Ik heb

direct aangegeven bij de club dat ik

liever budget wilde voor een inspan-

ningsfysioloog dan voor het aantrek-

ken van een extra speler. Simpelweg

omdat die investering zich op langere

termijn terug gaat betalen.’

Aanvallend
Toch kiest u voor een aanvallende

manier van spelen bij FC Dordrecht.

Opmerkelijk gezien de resultaten van

de club in de laatste seizoenen. Of

toch niet?

‘Dat vind ik niet, nee. Want vanuit

mijn achtergrond als data-analist ben

ik erg wetenschappelijk ingesteld.

En zo kijk ik ook naar het voetbal.

Resultaten uit het verleden zeggen

veel maar niet alles. En als je stappen

22-23-24-25_santoni.indd 23 13-10-21 15:06