De Voetbaltrainer 261

Pagina 28 van: De Voetbaltrainer 261

trainer René Hake al even in op een opbouw met drie centrale spelers. ‘Ik vind de passlijnen en hoeken die lijnen dan wanneer je opbouwt met twee centrale spelers.’ Drie centrale spelers kunnen in elk ge- val verder uit elkaa...

trainer René Hake al even in op een

opbouw met drie centrale spelers.

‘Ik vind de passlijnen en hoeken die

lijnen dan wanneer je opbouwt met

twee centrale spelers.’

Drie centrale spelers kunnen in elk ge-

val verder uit elkaar spelen dan twee.

Met vier verdedigers, waarvan twee

backs hoog aan de zijlijn, worden de

onderlinge afstanden al snel erg groot.

Met drie centrale opbouwers en twee

spelers aan de zijkanten zijn deze af-

standen beter op orde (afbeelding 5).

Bovendien schuiven de buitenste op-

bouwers van de drie gemakkelijker

een stukje in om in een goede passpo-

sitie te komen. Van daaruit kunnen zij

in principe nog alle kanten op: naar de

zijkant aan de balkant, naar de as en

zelfs via een crosspass naar de contra-

kant (afbeelding 6).

Een ander voordeel zit hem in de rest-

verdediging. Met twee centrale verdedi-

gers en beide backs hoog weg liggen de

hoeken open in de counter. Door met

drie centrale spelers op te bouwen, kun

je na balverlies gemakkelijker de gehele

breedte van het veld verdedigen.

Trainbaar maken
De meest simpele manier om de

T A C T I E K

www.devoetbal trainer.nl28

Tegen 1:4:4:2 vlak
De meest gehanteerde verdedigende formatie – zowel in Ne-

derland als daarbuiten – is 1:4:4:2 met de middenvelders op

één lijn of in een kom (afbeelding 7). Daartegen biedt opbou-

wen met 3+1 veel voordelen.

Allereerst is er centraal een overtal: drie tegen twee. Dat

maakt het moeilijk om druk op de bal te ontwikkelen voor

het duo van de tegenstander dat voorop verdedigt.

Daarnaast speelt de ene controleur (de +1) overal tussenin.

Hij houdt veel spelers van de tegenstanders bezig. Beide cen-

trale middenvelders moeten klaarstaan om op hem door te

dekken en beide aanvallers zijn bezig pass lijnen naar hem te

blokkeren.

Ook de buitenste twee centrale opbouwers zorgen voor verwarring bij de tegenstander, met name bij de buitenste middenvelders.

Wanneer blijven zij toegang houden tot de hoge back aan hun kant? En wanneer stappen zij door op de buitenste centrale opbouwer?

Idealiter zorg je ervoor dat zij in niemandsland komen te spelen en overal nét te laat zijn.

spelers maken in een opbouw met

drie centrale opbouwers logischer. Zo

maak je vaker driehoeken en schuine

5

6

7

26-27-28-29_31opbouw.indd 28 13-10-21 15:07