De Voetbaltrainer 261

Pagina 29 van: De Voetbaltrainer 261

Starten met 3+1 tegen de 9 en 10, eerst zonder en later met doorstappende middenvelder van de tegenstander. D e V o e t b a l t r a i n e r 2 6 1 2 0 2 1 29 3+1-opbouw trainbaar te maken, is door enkel met de hoofdrolspelers te sta...

Starten met 3+1 tegen de 9 en 10, eerst zonder en later met doorstappende middenvelder van de tegenstander.

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 6 1 2 0 2 1 29

3+1-opbouw trainbaar te maken, is

door enkel met de hoofdrolspelers te

starten: de drie centrale opbouwers

plus de ene middenvelder ervoor dus.

In afbeelding 8a bouwen zij op tegen

de 9 en 10 van de tegenstander. Ze

proberen de controleur te bereiken,

die vervolgens twee balcontacten

heeft om te scoren in een van de twee

kleine doeltjes achter zich. Als de

middenvelder wordt bereikt, mogen

de 9 en 10 terugverdedigen om een

doelpunt te voorkomen.

Een volgende stap is een middenvel-

der toevoegen die waar nodig drukzet

op de middenvelder die wordt inge-

speeld (afbeelding 8b). In de wedstrijd

is dit te vergelijken met een midden-

velder die half-half staat. De blauwe

middenvelder begint in de midden-

cirkel op eigen helft, de rode midden-

velder achter de middenlijn. Hij mag

pressen als de bal naar de blauwe

middenvelder gaat. Die moet nu dus

het spel volgen en passlijnen openen,

maar ook weten waar de rode mid-

denvelder is en goed ingedraaid staan.

In een vervolgvorm worden de kee-

per en twee backs toegevoegd. De

tegenstander zet daar twee midden-

velders en drie aanvallers tegenover

(afbeelding 9a). Het doel voor blauw

is om over de middenlijn te dribbe-

len en de bal in de gearceerde zone

stil te leggen. Rood kan na balver-

overing scoren op het grote doel met

keeper. Zijn de twee rode midden-

velders voornamelijk gefocust op het

8a 8b

9a 9b

opvangen van de backs, dan bouwt

blauw door de as op. Spelen zij juist

centraler, dan is opbouwen over de

zijkant logischer.

In de volgende vorm worden ook nog

twee aanvallende middenvelders toe-

gevoegd aan het opbouwende team

(afbeelding 9b). Rood speelt met de

zes voorste spelers van een vlakke

1:4:4:2, plus één centrumverdediger.

Kan blauw de centrale middenvelders

van rood naar voren lokken, waardoor

de aanvallende middenvelders in hun

rug vrijkomen? Of stapt een van de

buitenste middenvelders door op een

centrale verdediger, waardoor er een

back vrijkomt?

Twee manieren om de vorm uit te bouwen door wingbacks (beide vormen) en aanvallende middenvelders (9b) toe te voegen.

26-27-28-29_31opbouw.indd 29 13-10-21 15:07